Novo merno mesto za kvalitet vazduha u Podgorici

Podgorica će tokom ove i dela sledeće godine kontrolisati kvalitet vazduha i u naselju Zagorič, van direktnog uticaja saobraćaja.

Lokalni monitoring vazduha Podgorica je do ove godine sprovodila na više lokacija u gradu, međutim do februara 2018. godine planirano je da se kontroliše kvalitet vazduha van uticaja saobraćaja, za šta je predviđeno merno mesto u Zagoriču. Program monitoringa za period od marta 2017. do februara 2018. godine obuhvatiće i praćenje kvaliteta vazduha na ovoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima na dati segment životne sredine.

Tokom prošle godine, kvalitet vazduha u Podgorci je praćen na šest mernih mesta, a prema podacima Agencija za zaštitu životne sredine samo tokom januara i februara ove godine koncentracija ovih čestica u vazduhu je prekoračena tokom 39 dana, dok je u decembru 2016. godine 25 dana bila iznad propisane.

izvor: vijesti.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti