Novi oglas za izgradnju minihidroelektrana na rekama Crne Gore

Ministarstvo ekonomije Crne Gore juče je raspisalo i Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska reka za izgradnju malih hidroelektrana, nakon što je završen konkurs po javnom oglasu za davanje koncesija za izgradnju malih hidroelektrana.

Nadmetanje za davanje koncesije će biti javno sa ciljem da se izabere najbolja ponuda za izgradnju mini hidroelektrana na ovim tokovima, a obuhvataće projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje MHE.

Zainteresovani se mogu prijaviti do 23. decembra ove godine i to podnošenjem samo jedne ponude. Na tenderu mogu učestvovati svi koji ispunjavaju uslove Zakona o koncesijama Crne Gore, međutim ponuda mora biti dostavljena na crnogorskom jeziku ili na stranom jeziku sa overenim prevodom na crnogorski. Svako ko želi da učestvuje mora kupiti tendersku dokumentaciju koja košta 500 evra, a prilaže se i bankarska garancija u iznosu od 25 hiljada evra, kao dokaz ozbiljne investicije.

Rangiranje ponuda će se vršiti na osnovu iskustva u upravljanju hidroenergetskim objektima i finansijskom sposobnošću (20 bodova), tehničkog rešenje (30 bodova), instalisane snage MHE (17 bodova), iskustva na domaćem tržištu (16 bodova) i višenamenskih rešenja (14 bodova).

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti