Nove automobilske gume i EU oznake pomažu u smanjenju štetnih emisija

Foto-ilustracija: Unsplash (Shadrach Warid)

Gume dizajnirane za delotvorniju potrošnju goriva pomažu u smanjenju emisija, a nove oznake u odabiru zbog informacija o potrošnji goriva, prianjanju na mokroj podlozi i nivou buke.

EU se obavezao da smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40 odsto u odnosu na nivoe iz 1990. do 2030. u skladu s Pariskim sporazumom. Ulični saobraćaj odgovoran je za otprilike 22 odsto emisijagasova sa efektom staklene bašte u Evropskoj uniji, a saobraćaj je jedini sektor u kojem su emisije na višem nivou nego u 1990. Kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050, EU želi da smanji emisije iz saobraćaja za 60 odsto do 2050. u poređenju s nivoom iz 1990.

Gume su odgovorne za između 20 i 30 odsto potrošnje goriva vozila, što znači da odabir guma s efikasnijom potrošnjom goriva može doprineti smanjenju emisija iz saobraćaja. Kako bi se potrošačima pomoglo u donošenju neformalnih odluka, EU uvodi novi sistem označivanja guma. Oznake treba da uključuju informacije o delotvornosti potrošnje goriva i prianjanju na mokroj podlozi, na lestvici od A do G (slično oznaci energetske efikasnosti koja se upotrebljava za kućne aparate), kao i informacije o njihovom spoljnom nivou buke, izražene u decibelima.

Informacije o prianjanju na snegu i ledu mogu se dodati u budućnosti, kao i informacije o kilometraži i abraziji (koji su odgovorni za zagađenje mikroplastikom) kada metoda ispitivanja postane dostupna.

Oznake moraju biti jasno vidljive potrošačima, na svim mestima na kojima se prodaju gume, uključujući i na internetu, i moraju osigurati QR kod za jednostavno skeniranje.

Novim oznakama guma potrošačima u EU-u omogućava se odabir guma s efikasnijom potrošnjom goriva, što može dovesti do velike uštede u pogledu potrošnje i smanjenja emisija. Sigurnost na putevima poboljšava se s pomoću boljeg prianjanja na mokroj podlozi, a informacije o nivoima buke pomažu u smanjenju zagađenja bukom koje uzrokuju automobili.

Evropski parlament i Veće EU-a postigli su neformalni dogovor o programu za oznake u novembru 2019. Veće je formalno podržalo pravila u februaru 2020, a Odbor za industriju, istraživanje i energetiku Evropskog parlamenta glasao je za njih 28. aprila. Dogovor još mora dobiti odobrenje celog Parlamenta.

Izvor: Evropski parlament

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti