Nova eko-taksa za srpska domaćinstva – 1200 dinara godišnje

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja, a jedna od novina koju nam njeno usvajanje donosi je i eko-taksa za domaćinstva u godišnjem iznosu od 1.200 dinara koja se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Uredbom su definisani i uslovi za umanjenje nameta, kao i kriterijumi koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu.

Prema navedenom propisu, aktivnosti fizičkih lica koje utiču na životnu sredinu su korišćenje električne energije, korišćenje grejnih uređaja, korišćenje hemijskih sredstava, korišćenje proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, proizvodnja i prerada hrane i druge, a obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine su svi oni koji upražnjavaju neku od navedenih radnji. U tom smislu, fizička lica s obavezom plaćanja eko-takse su obveznici poreza na imovinu za stambene jedinice za koje se plaća porez na imovinu.

Foto-ilustracija: Pixabay

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi između 20.000 i 2.000.000 dinara u zavisnosti od njihove veličine.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi između 10.000 i 1.000.000 dinara u zavisnosti od njihove veličine.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi 5.000 i 500.000 dinara u zavisnosti od njihove veličine.

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika na velika pravna lica, srednja pravna lica, mala i mikro pravna lica u smislu ove uredbe vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Vlada je propisala je da su veliki zagađivači rudarske kompanije, drvnoprerađivačke firme, preduzeća koja obrađuju tekstil, plastiku ili meso i proizvođači prehrambenih proizvoda.  Srednja grupa zagađivača su uzgajivači stoke, prerađivači voća i povrća, kao i proizvođači mleka i sladoleda, dok su mali zagađivači trgovci na veliko i malo.

Jelena Kozbašić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti