Penzioneri sa primanjima manjim od 25 hiljada dinara su oslobođeni ekološke takse

Nedavno doneta Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja je donela novine kada je reč o naplati tzv. ekološke takse u Srbiji.

Foto-ilustracija: Pixabay

Pomenutim podzakonskim aktom se uvodi poštovanje principa „zagađivač plaća“, jedne od važnih tekovina evropskog zakonodavstva koja se na tlu zemalja Evropske unije primenjuje već tri decenije unazad. Pravna lica i preduzetnici, jedinice lokalne samouprave i fizička lica od sada će naknadu plaćati isključivo u skladu sa stvarnim stepenom i količinom zagađenja koji su rezultat njihove radnji. Slična pravila su već na snazi u 120 svetskih država i svi moraju da im se povinuju – od građana, preko institucija, do kompanija i fabrika.

U uredbi stoji da se iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike određuje na osnovu emisije štetnih jedinjenja i materija u atmosferu u procesima dobijanja energije, vode i pare i grejanja prostora, kao i na osnovu količine proizvedenog i odloženog opasnog otpada.

Primena novog propisa će se loše odraziti na one privrednike koji svoje poslovanje obavljaju pomoću zastarele tehnologije, dok će pozitivne efekte osećati oni koji u poslovne procese uvode čiste izume, štede energiju i racionalizuju eksploataciju prirodnih resursa kako bi smanjili svoj ekološki otisak.

Kriterijumi od značaja za procenu uticaja fizičkih lica na životnu sredinu obuhvataju emisije nastale tokom generisanja električne energije za njihove potrebe, zagađenje koje je posledica upotrebe prevoznih sredstava u transportu ljudi i robe i negativno delovanje prehrambenog proizvodnog sektora.

Vlada je odlučila da osobe mlađe od 18 godina, nezaposlena lica i penzioneri sa primanjima manjim od 25 hiljada dinara budu izuzeti od plaćanja naknade.

Povrh toga, kontrola trošenja novca od ekološke takse biće pojačana. Naknada će se uplaćivati u budžete gradova i opština.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović je ocenio da će novi način naplate biti povoljniji, transparentniji i efikasniji. „Sada ćemo plaćati na osnovu zagađenja koje prouzrokujemo. Ako pravimo zagađenje, platićemo, ako ne pravimo, nećemo platiti“, rekao je Radović za RTS.

Očekuje se da će ovaj politički poduhvat značajno poboljšati stanje našeg okruženja i izazvati procvat zelene ekonomije, povećavajući subvencije za reciklažu, ulaganja u postrojenja za preradu otpada i korišćenje drugih ekološki prihvatljivih metoda.

Uredba je u celosti dostupna na sledećem linku: https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-kriterijumima-za-odredjivanje-aktivnosti-koje-uticu-na-zivotnu-sredinu-prema-kolicini-zagadjenja.html.

Jelena Kozbašić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti