Gradski odbornici u utorak glasaju o planu za Makiš?

Foto: Ministarstvo prostora (Facebook)

Inicijativa Ne davimo Beograd (NDMBGD) tvrdi da će odbornici Grada Beograda na novoj sednici skupštine, zakazanoj za utorak 29. decembar, odlučivati o „Predlogu plana detaljne regulacije dela Makiškog polja na teritoriji opštine Čukarica„.

NDMBGD ocenjuje da se tim planom područje vodoizvorišta pretvara u stambeno-poslovnu zonu i priprema za „investitore bliske vlastima“.

Smatraju da će na taj način investitor dobiti lokaciju od „neprocenjive vrednosti“ za budućnost Beograda, njegovo vodosnabdevanje i kvalitet životne sredine.

Inicijativa podseća i da taj plan od početka prate problemi, kao i da je na javnoj sednici komisije za planove gde se raspravljalo o tom planu javnost bila sprečena da prisustvuje, usled epidemiološke situacije.

NDMBGD poziva Skupštinu grada Beograda i njenog predsednika da se taj plan skine sa dnevnog reda, kao i da organizuju široku javnu diskusiju o tom planu, gde bi bila uključena i stručna javnost.

Podsetimo, da je RERI pisao da je Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena obaveza organizovanja javnog uvida i javne rasprave u postupku odobravanja izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana detaljne regulacije dela Makiškog polja izrađen je ispod zakonskog minimuma, odnosno nezakonit je i ne predočava posledice planirane izgradnje, i u skladu s tim mora se odbaciti.

Pri tome, ni jedan dokument ne sme ući u proceduru odlučivanja bez sprovedene javne rasprave – za koju nije dovoljno obezbediti samo fizičke minimume za prisustvo ljudi (potrebna odstojanja i mere zaštite), već se u uslovima pandemije, kada je desetine hiljada građana usled narušenog zdravlja sprečeno da učestvuje u javnoj raspravi, ona ne može ni održavati.

Izvor: Ne davimo Beograd

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti