Najnovija aplikacija za pametne telefone pronalazi stanice alternativnih goriva

nrelNacionalna laboratotrija obnovljive energije (NREL) iz Kolorada razvila je aplikaciju za mobilne telefone koja omogućava lakše pronalaženje stanica za snabdevanje alternativnim gorivima kao sto su struja, biodizel, prirodni gas i mnogi drugi.

U radijusu od 50 kilometara ova aplikacija omogućava precizno pronalaženje i do 20 ovakvih stanica koje se mogu predstaviti i na mapi.

Izvor informacija je napreglednija datoteka „Čisti gradovi“ (Clean Cities) čija su ažuriranja najčešća u SAD-u.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti