MPC Properties: Oslanjamo se na energiju iz alternativnih izvora

Foto: MPC Properties

Nama u kompaniji MPC Properties je jako važno da utičemo na širenje svesti o tome da izgrađeno okruženje bude održivo, tačnije da osnažujemo okupljenu zajednicu, promovišemo Zelenu Agendu,  implementiramo inovativna rešenja koja imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu, i da u što većoj meri koristimo energiju iz alternativnih izvora iz okoline.

Na krovu UŠĆE Shopping Center- a na površini  od  400 m² ,izgradjena je solarna elektrana instalisane snage 50 kW. Proizvedena energija se trenutno koristi za napajanje  punjača za električna vozila u garaži centra, a planirana je izgradnja nove solarne elektrane na površini 2.970m² instalirane  snage 651kW DC, koja će pored korišćenja energije za sopstvenu potrošnju centra, napajati punjače za elektro automobile  služiti i za napajanje pres kontejnera i  kompost mašine. Ukupna instalirana snaga svih solarnih elektrana koje se planiraju na krovovima MPC Properties šoping centara iznosi 4,935.00Kw DC, dok bi njihova godišnja proizvodnja električne energije trebalo da bude od  4-5,000,000.00 kWh. Tom snagom moguće je obezbediti električnu enegriju za 900 domaćinstava, a ako uzmemo da je prosek članova po domaćinstvu 2,5 dolazimo do informacije da iz solarnih elektrana na krovovima MPC Properties šoping centara može da se napaja naselje sa 2,250 stanovnika.

Pročitajte još:

Cilja naše kompanije je i praćenje novih ideja, inovativnih rešenja iz oblasti obnovljivih izvora energije kroz saradnju sa naučno istraživačkim centrima, univerzitetima. Kao rezultat ovakvog pristupa,u  saradnji sa naučno istraživačkim centrom „Institut Mihajlo Pupin“, ustupićemo mesta za ugradnju i probni rad  podnih prelaznica (elektrogeneratora), koji koriste alternativne izvore energije iz okruženja- kinetičku i potencijalnu energiju drumskih vozila za proizvodnju električne energije kao i vazdušnih turbina  koje koriste vazdušna strujanja u svojoj okolini a sve  sa ciljem da pružimo naš doprinos smanjenju emisije CO2.

Foto: MPC

Podne prelaznice (elektrogeneratori) su uređaji koji koriste kinetičku energiju kao i  potencijalnu energiju drumskih vozila za proizvodnju električne energije. Njihova efikasnost zavisi od frekvencije saobraćaja, odnosno od broja vozila koji prelaze preko uređaja. Kako su šoping centri u vlasništvu kompanije MPC Properties, centri sa visokom frekvencijom vozila, naš plan je da ih postavimo u garažama centara i da uz pomoć njih proizvodimo električnu energiju, koja će nam dalje omogućiti napajanje različitih potrošača.

Pored podnih prelaznica, uvodimo i radijalne mini vazdušne turbine koje koriste vazdušna strujanja u svojoj okolini i tako pokreću turbinsko kolo koje je spregnuto s električnim generatorom iz koga se dalje generiše električna energija. Ova tehnologija je idealna za ravne površine i takođe se može koristiti za najapajanje različitih potrošača.

Postavljanjem što većeg broja podnih prelaznica i vazdušnih turbina i na relativno manjem prostoru, koji smo u stanju da kroz našu mrežu omogućimo, mogu se postići kumulativno dobri efekti i ostvariti značajan prinos energije u odnosu na ulaganje. Na dnevnom nivou  5.000 vozila mogu da generišu na jednoj podnoj prelaznici i do 20kWh energije, na godišnjem nivou to iznosi 7.300kWh a za 10 godina, koliki je radni vek prelaznice, proizvede blizu 73.000kWh električne energije.

U skopu implementacije MPC ESG strategije pokrenuli smo i niz drugih zelenih inicijativa od reciklaže, kompostiranja, promocije alternativnih vidova transporta, implementacije zelenih krovova, promocije biodiverziteta, urbanog pčelarstva.

Autor: Radoman Vraneš, Senior Development Project Manager MPC Properties

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti