Mali kupci moraju izabrati javnog snabdevača električne energije

eps

JP Elektroprivreda Srbije objavilo je obaveštenje u kojem je navedeno da će mali kupci električne energije u oktobru 2015. godine dobiti obavezu da izaberu javnog snabdevača električne energije.

Kako je navedeno, mali kupci koji su u 2014. godini potrošili više od 30 hiljada kWh električne energije po Zakonu o energetici nemaju više pravo na javno snabdevanje. Postoji 16993 ovakvih kupaca, a poslata su im obaveštenja sa predlogom Ugovora o prodaji električne energije. Na otvorenom tržištu električne energije ovi kupci će cenu električne energije ugovarati samostalno, pod tržišnim uslovima i na osnovu karakteristika sopstvene potrošnje.

Mali kupci električne energije su pravna lica i preduzetnici odnosno krajnji kupci električne energije koji imaju manje od 50 zaposlenih ili godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra, a čiji su objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1kV.

Podsetimo, tržište električne energije u potpunosti je liberalizovano od 1. januara 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti