Konkurs za komunalne usluge za projekat TE Kolubara B

EPS

JP Elektroprivreda Srbije raspisalo je 5. oktobra 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti usluga: Komunalne usluge iznošenja smeća sa gradilišta projekta TE Kolubara B u Kaleniću.

Na konkurs se može prijaviti ponuđač ili grupa ponuđača koji ispunjavaju obavezne uslove iz Zakona o javnim nabavkama, ali i dodatne uslove – posedovanje neophodnog tehničkog kapaciteta, odnosno posedovanje minimum tri vozila za prikupljanje smeća za kontejnere zapremine 1,1 kubni metar.

Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Ponuda mora biti dostavljena na srpskom jeziku, a rok za podnošenje prijave je 13. oktobar 2015. godine do 11 časova.

foto: eps.rs

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti