Kredit „Srbijagasa“ za gasovod Turski tok u Skupštini Srbije

U skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o davanju garancije države u korist tri banke u Srbiji za kredit „Srbijagasa“ od 70 miliona evra, a za potrebe izgradnje gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama.

Foto: JP Srbijagas

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog ovog zakona 11. aprila, prošle nedelje.

Država garantuje u korist tri banke, „Sosijete ženeral“, „Komercijalne banke“ i „Vojvođanske banke“ zaduženje „Srbijagasa“, a po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda, (deonica Turskog toka), na teritoriji Srbije, kroz ulaganje u kapital preduzeća „South stream Serbia“ koje je registrovano u mestu Cug u Švajcarskoj.

Preduzeće je u vlasništvu Srbijagasa koji ima udeo od 49 odsto, i ruskog Gasproma koji ima 51 procenat kapitala.

Pripremni radovi na izgradnji deonice Turskog toka kroz Srbiju nedavno su počeli, očekuje se izdavanje građevinskih dozvola do kraja meseca, a trasom od 403 kilometara kroz našu zemlju gas bi išao ka susednoj Mađarskoj u svom „osnovnom“ toku.

Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas“ po osnovu dugoročnog kredita odobrenog od strane „Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd“ u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u evrima, u iznosu do 30.000.000 evra, uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate

Takođe, Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu do 30 miliona evra i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad u iznosu do 10 miliona evra.

Kada je reč o kamatnim stopama, ona je varijabilna i iznosi tromesečni EURIBOR plus kamatna marža od 1,42 procenta na godišnjem nivou za „Sosijete ženeral“ banku, za Komercijalnu banku kamata je 1,38 odsto godišnje, a za Vojvođansku 1,75 procenata.

Ugovori sa ovim bankama potpisani su 5. aprila ove godine.

Država se obavezala da će „neopozivo, bezuslovno, bez prigovora“ na prvi poziv izmiriti dug „Srbijagasa“ prema bankama.

Period trajanja kredita je šest godina, uključujući period počeka od dve godine, a povlačenje sredstava kredita je u jednoj ili više tranši dok je otplata kredita tromesečna.

Kako se navodi u dokumentima, nije potrebno obaviti konsultacije sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije vezano za Predlog ovog zakona i ne postoje propisi EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

Izvor: Tanjug

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti