Fabrika Kolubara Univerzal menja sistem grejanja – U planu gradnja nove kotlarnice na prirodni gas

Foto: EPS

Fabrika Kolubara Univerzal u Velikim Crljenima planira gradnju nove kotlarnice na prirodni gas, kojom će se zameniti dosadašnja kotlarnica koja kao energent koristi ugalj.

Postojeći proizvodni kompleks trenutno ima 21 objekat. Postojeća kotlarnica trenutno opslužuje postojeće objekte u kompleksu. Kao energent koristi ugalj. U cilju promene energenta i prelaska na komprimovani prirodni gas, planira se izgradnja nove kotlarnice koja će zameniti postojeću. Nova kotlarnica će opsluživati postojeće objekte, kao i objekte koji će biti planirani u budućnosti, navodi se u zahtevu za procenu uticaja na životnu sredinu, koji se nalazi na javnom uvidu.

Prema tom dokumentu postojeća kotlarnica će se porušiti odmah nakon izgradnje i puštanja u rad nove kotlarnice. Nova kotlarnica će se povezati na postojeću trafostanicu. Posebnim projektom je planirano uklanjanje postojeće radi izgradnje nove transformatorske stanice.

Objekat je planiran u južnom delu parcele, dimenzija 26 x 15,60 m i visine 9,94 m od kote poda prizemlja. Uz objekat su dva dimnjaka visine 18 m.

Za potrebe funkcionisanja objekta kotlarnice projektovaće se i hidrotehničke mreže, sa već postojećih hidrotehničkih mreža unutar kompleksa koje prolaze neposredno u blizini objekta: vodovodna mreža (sanitarna i hidrantska) i kanalizaciona mreža (atmosferska i fekalna).

Nova kotlarnica će se sastojati iz dva kotla, tako da će njen ukupni kapacitet iznositi 2 x 2.497 kW što ukupno iznosi cca 5 MW.

Javni uvid za podneti zahtev će trajati do 17. oktobra.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti