EU: dodatne mere za dekarbonizaciju sektora zgradarstva

Foto-ilustracija: Pixabay

Kako bi se smanjile emisije gasova staklene bašte koje proizilaze iz sektora zgradarstva, ali i ostvarila manja potrošnja energije, poslanici Evropskog parlamenta usvojili su određene izmene.

Reč je o reviziji Direktive o energetskim karakteristikama zgrada (eng. Energy Performance of Buildings Directive), koja ima za cilj da progresivno smanji pomenute emisije i potrošnju energije iz građevinskog sektora Evropske unije i učini ga klimatski neutralnim do 2050. godine. Pored toga, cilj je da se zgrade najlošije energetske efikasnosti renoviraju i na taj način im se poboljšaju energetske performanse.

Kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta, sve nove zgrade treba da budu sa nultom emisijom od 2030. godine, dok one koje su u vlasništvu javnih vlasti ovo treba da ostvare do 2028. godine. Postoje posebni kriterijumi na osnovu kojih se izračunavaju emisije. Primera radi, u obzir će se uzeti koliku količinu gasova sa efektom staklene bašte će biti emitovano tokom životnog ciklusa zgrade, što uključuje i proizvodnju građevinskog materijala, samu izgradnju i odlaganje građevinskog otpada na kraju životnog veka.

Takođe, države članice moraće da usvoje mere koje će podsticati manju potrošnju energije u stambenim zgradama. Preciznije, reč je o smanjenju od najmanje 16 odsto do 2030. i najmanje 20 do 22 odsto do 2035. godine.

Pročitajte još:

Kada je reč o renoviranju energetski najlošijih nestambenih zgrada, to je potrebno učiti za 16 odsto do 2030. godine i 26 odsto do 2033. godine.

I kada je u pitanju grejanje, države članice moraju da navedu kakve će mere usvojiti za dekarbonizaciju sistema grejanja. Mere treba da imaju za cilj postepeno ukidanje fosilnih goriva u grejanju i hlađenju do 2040. godine.

Ukoliko je tehnički i ekonomski izvodljivo i pogodno, države članice bi morale postepeno da postavljaju solarne panele na javne i nestambene zgrade, kao i na sve nove zgrade do 2030. godine.

Da bi postao zakon, Direktiva mora da bude formalno usvojena i od strane Saveta ministara.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti