ENERGETIKA 2023 – ENERGETSKA NEZAVISNOST REGIONA U SVETLU GLOBALNIH POREMEĆAJA

Foto-ilustracija: Pixabay (fabersam)

Tradicionalno 38. međunarodno Savetovanje, koje će biti održano od 12. do 15. septembra na Zlatiboru, ostvariće značajan i pozitivan uticaj na dalji razvoj nauke i energetskog sektora u celini, kako u Srbiji tako i u regionu. Ovogodišnji skup pod nazivom ENERGETIKA 2023 – ENERGETSKA NEZAVISNOST REGIONA U SVETLU GLOBALNIH POREMEĆAJA – Nova realnost daće odgovore na mnoga važna pitanja.

“Naša Savetovanja su definitivno dostigla takav nivo da predstavljaju avangardu energetskog sektora jer sučeljavanje nauke i struke sa energetskim kompanijama i industrijom povezanom sa energetikom, omogućava duboku analizu i unapređenje primenjenih i budućih tehnologija, postojećeg regulatornog okvira i ekonomsko – finansijskog ambijenta”, poručuju organizaotori.

Strateški ciljevi energetske tranzicije, koji se u osnovi svode na dekarbonizaciju sektora uz široko korišćenje obnovljivih izvora energije, delom su potisnuti u drugi plan zbog zaoštrenog pitanja sigurnosti i bezbednosti isporuke energije i energenata. 

Dugoročni ciljevi energetske tranzicije ostaju konstante i zato struka mora da analizira sve aspekte kako bi se pronašla optimalna trajektorija kretanja ka dekarbonizovanim sektorima: energetike, saobraćaja, grejanja / hlađenja, industrije,… 

Potrebno je odgovoriti u kojoj meri sektor domaćinstva treba da nosi teret energetske tranzicije. Struka treba da odgovori i na pitanje da li je i nuklearna energetika „zelena energetika“, što sve više zagovara interesna grupa država sa nuklearnim elektranama

Foto-ilustracija: Pixabay (makunin)

Otvoreno pitanje je svakako i da li energetičari umeju da planiraju i zatim da uspešno upravljaju  energetskim sistemima u kojima je 100 odsto obnovljivih izvora… Kakva će uloga skladišta energije biti u svemu tome, da li će, pored reverzibilnih hidroelektrana, baterijska skladišta biti ključna i nezaobilazna i kakvi su trendovi razvoja u toj oblasti? 

Može li se to uraditi bez primene vodoničnih tehnologija i ako ne može koji deo finalne potrošnje će pokriti vodonik. Da li trećinu, ili manje, ili čak više od trećine. Pred nama je radikalna transformacija energetike koja ne može da uspe bez primene holističkog koncepta, odnosno bez integralne energetike u najširem smislu reči. 

Puna digitalizacija sektora je nasušna potreba da bi se izgradila pametna energetska infrastruktura u kojoj je decentralizacija proizvodnje jedan od važnih principa, jer institucije kupac – proizvođač i energetska zadruga, odnosno mikromreža, omogućavaju da lokalno proizvedeni zeleni kWh električne energije ne opterećuju prenosne mreže, neke su od tema o kojima će se govoriti. 

Tokom nekoliko dana Savetovanja govoriće se o:

 •       strateško planiranje u uslovima energetske tranzicije;
 •       pravična energetska tranzicija
 •       analiza aktuelne krize u energetskom sektoru;
 •       nove mogućnosti finansiranja energetske tranzicije sa specifičnostima regulative u energetici;
 •       savremeni elektroenergetski sistemi i pametne (smart) tehnologije;
 •       savremene tehnologije u korišćenju uglja, nafte i prirodnog gasa i u proizvodnji toplotne i električne energije;
 •       analiza energetskih sistema (savremene analitičke metode i alati za modeliranje energetskih sistema, energetske ankete, sistemske analize, rezultati);
 •       povezanost zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i optimalnog energetskog razvoja;
 •       ekološki, ekonomski i socijalni efekti korišćenja obnovljivih izvora energije;
 •       održivi razvoj energetike sa aspekta smanjenja uticaja na klimatske promene;
 •       softverski alati u službi povećanja brzine i kvaliteta projektovanja, gradnje i eksploatacije, kao i energetske efikasnosti energetske i procesne opreme i postrojenja;
 •       savremena naučna istraživanja, tehničko-tehnološka unapređenja  i inovacije u energetskom sektoru; 
 •       savremeni sistemi upravljanja i automatske regulacije u energetici i procesnoj tehnici;
 •       studentski akademski projekti i 
 •       promotivno-marketinške prezentacije i izložbe o energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, poljoprivredi, komunalnim sistemima, saobraćaju, zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije.

Za detaljan program Savetovanja pogledajte ovde.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti