Do 10 hiljada evra državne pomoći mladim poljoprivrednicima u Crnoj Gori!

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore objavilo je Javni poziv za dodelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2020. godinu. Javni poziv objavljuje se četvrti put i rezultat je politike Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja, saopšteno je.

Ova mera podrške šansa je za mlade ljude, starosti od 18 do 35 godina, koji su nezaposleni i imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili završen poljoprivredni/biotehnički/veterinarski fakultet, a koji poseduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakupu, da započnu sopstveni biznis u oblasti poljoprivrede.

Foto-ilustracija: Pixabay

Kroz javni poziv podržava se kupovina stoke, semenskog i sadnog materijala, zatim adaptacija i/ili rekonstrukcija objekata, plastenika i drugih pomoćnih objekata (npr. objekat za skladištenje stajskog đubriva i sl.). Korisnici mere, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade. Podržava se i nabavka namenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže.

Podršku mogu ostvariti na osnovu podnošenja Zahteva za odobravanje biznis plana, koji je sastavni deo Javnog poziva. U okviru Zahteva dat je obrazac biznis plana, koji zainteresovani mladi ljudi popunjavaju i podnose Ministarstvu. U njemu detaljno opisuju aktivnosti koje će sprovoditi. Ministarstvo odobrava Zahteve koji ispunjavaju kriterijume propisane Javnim pozivom i mladom poljoprivredniku dodeljuje mentora iz Odeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji ili iz Odeljenja za savetodavne poslove u oblasti stočarstva koji će pratiti realizaciju aktivnosti koje su navedene u biznis planu. Maksimalna podrška koju mogu ostvariti, po odobrenom biznis planu, odnosno po jednom mladom poljoprivredniku iznosi do 10.000 evra. Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamke sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu, na sledeći način:

  • isplata prve rate u iznosu od 30 odsto od ukupnog iznosa podrške,
  • isplata druge rate u iznosu od 50 odsto uz dokaz da su aktivnosti iz biznis plana započete, a koje su navedene u biznis planu da će biti završene u okviru I faze,
  • isplata treće rate u iznosu od 20 odsto nakon sprovedenih aktivnosti opisanih u biznis planu, a koje su navedene da će biti završene u okviru II faze.

Rok za podnošenje Zahteva za odobravanje biznis plana je 18. jul 2020. godine.

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona 067/633-023.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti