Crna Gora usvojila Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIE

7621295a8bd6441e9b4caa69590327be

Vlada Crne Gore usvojila je izmenu Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Uredbom se reguliše način određivanja jedinične naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i raspodele sredstava prikupljenih od naknade, kao i bliži način određivanja cene po kojoj crnogorski operator tržišta prodaje snabdevačima i kupcima-samosnabdevačima električnu energiju od povlašćenih proizvođača. Kao novina utvrđen je način određivanja visine naknade za krajnjeg kupca instalisane snage veće od 50 MW i naponskog nivoa preko 35 kV.

Vlada krajem januara treba da odredi i novi iznos stavke za otkup električne energije iz obnovljivih izvora (male elektrane i vetroelektrane) koja je deo računa za struju za sve potrošače.

Usvojena je i informacija o istraživanju nafte i gasa u podmorju Crne Gore. Navedeno je da su kompanije „Eni” i „Novatek” nakon zaključenja Ugovora o koncesiji osnovale delove stranih društava u Crnoj Gori, te da se trenutno nalaze u postupku uspostavljanja organizacionih struktura koje će izvoditi i nadgledati aktivnosti istraživanja ugljovodonika. Platili su prvi deo koncesione naknade, a tokom naredne godine pripremaće plansku dokumentaciju, dok će fizička istraživanja na terenu početi u 2018. godini.

izvor: vijesti.me

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti