Crna Gora: Subvencije za projekte zaštite životne sredine

Foto-ilustracija: Pixabay

Fond za zaštitu životne sredine ( Eko – fond ) raspisao je dva javna konkursa za dodelu sredstava u cilju realizacije projekata koji su u vezi sa zaštitom životne sredine čija ukupna vrednost iznosi 360 000 hiljade evra.

Konkursi su namenjeni lokalnim samoupravama kao i nevladinim organizacijama koje se bave očuvanjem životne sredine.

Predmet Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu (tzv. ,,divljih deponija”) namenjen je isključivo lokalnim samoupravama i privrednim društvima registrovanim za pružanje komunalnih usluga.

Govoreći o sredstvima za realizaciju ovog Javnog konkursa, 300.000 evra obezbeđena su od strane Eko-fonda. Maksimalni iznos sredstava podrške Eko-fonda koje korisnik može da ostvari po ovom Javnom konkursu je 80 odsto prihvatljivih i opravdanih troškova ukupne vrednosti ulaganja, odnosno maksimalno do 34.000 eura, u šta mora da bude uključen PDV, dok preostali iznos od najmanje 20 odsto ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

Pročitajte još:

Po ovom Javnom konkursu jedinica lokalne samouprave može samostalno ili preko komunalnog preduzeća da podnese jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava za projekat uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu kojom može biti obuhvaćena jedna ili više lokacija na kojima se nalazi ”divlja deponija”, odnosno nije moguće da se sa dva ili više projekata odvojeno jave opština i komunalno preduzeće iz iste opštine, navodi se na sajtu Eko-fond.

Pored ovog, Eko – Fond raspisao je i javni konkurs za dodelu sredstava za NVO sektor i projekte iz oblasti zaštite, očuvanja i unapređivanja životne sredine, kao i borbe protiv klimatskih promena.

Pravo na subvenciju Eko-fonda prema ovom Javnom konkursu mogu da ostvare isključivo nevladine organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama sa prebivalištem, boravištem ili sedištem u Crnoj Gori, a koje su registrovane u Registru NVO koje se vodi kod Ministarstva javne uprave najmanje 12 meseci, zaključno sa danom objave konkursa i čiji projekat će se u potpunosti realizovati na teritoriji države Crne Gore.

Opredeljeni iznos Eko-fonda za dodelu bespovratnih sredstava za projekte nevladinih organizacija po ovom Javnom konkursu iznosi 60.000 evra, odnosno 12.000 evra po korisniku. Maksimalni iznos sredstava koji korisnici mogu da ostvare po ovom javnom konkursu ne može da bude veći od 80 odsto prihvatljivih i opravdanih troškova projekta, sa uračunatim PDV-om, dok preostala sredstva do ukupnog iznosa troškova projekta, od najmanje 20 odsto, kroz kofinansiranje obezbeđuje korisnik.

Nevladine organizacije prijavljuju se na Javni konkurs isključivo na jednu od prioritetnih oblasti koje su definisane predmetom konkursa, pod uslovom da je prioritetna oblast definisana kroz ciljeve i delatnosti u Statutu organizacije.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti