Crna Gora prepoznata kao područje koje obiluje raznovrsnošću biodiverziteta

Širom sveta juče je obeležen Svetski dan životne sredine. Zaštita životne sredine jedan je od prioriteta u Crnoj Gori, koja od 20. septembra 1991. godine Crna Gora nosi epitet ekološke države.

U svim strateškim dokumentima u kojima su definisani prioriteti i pravci razvoja Crne Gore, značajno mesto zauzimaju mere koje se tiču unapređenja životne sredine, dok je posvećenost Crne Gore zaštiti životne sredine i razvoju baziranom na principima održivosti, prepoznata i u najvišem političko-pravnom aktu – Ustavu.

Ono što svakako u velikoj meri doprinosi efikasnijem očuvanju životne sredine i čemu se u poslednje vreme poklanja znatna pažnja jeste podizanje nivoa ekološke svesti kod građana Crne Gore, kroz brojne aktivnosti koje se sprovode, kao i kroz redovno informisanje javnosti o stanju okruženja u kom žive i evidentiranim problemima.

Crna Gora ima skoro 13 odsto teritorije države pod nacionalnom zaštitom i prepoznata je kao područje u ovom delu regiona i Evrope koje obiluje raznovrsnošću biodiverziteta (preko 3.200 biljnih vrsta nalazi se na teritoriji Crne Gore, 60 odsto teritorije države je pokriveno kvalitetnom šumom, a od 526 ptičijih vrsta u Evropi 347 čini ornitofaunu, itd.). Bogatstvo flore i faune je prepoznatljiva karakteristika Crne Gore.

Za dodatno očuvanje životnog okruženja, ključno je da svi društveni akteri deluju na način kojim će doprineti bržem i ravnomernijem ekonomskom i društvenom razvoju koji nije u sukobu sa ekološkim principima.

Promovisanje koncepta očuvanja životne sredine zahteva stalan međusobni dijalog svih zainteresovanih strana, kako bi se obezbedili konačni rezultati koji će doneti najveće koristi društvu u celini.

Zajednički napori svih aktera su potrebni iz razloga jer zaštita životne sredine predstavlja jedan od najznačajnijih i najkompleksnijih izazova sa kojima se suočava ne samo Crna Gora već i čitav svet.

Klimatske promene, odlaganje otpada, emisije štetnih gasova, očuvanje biodiverziteta i ostala značajna pitanja u ovoj oblasti utiču na sve segmente društva i zahtevaju ozbiljan pristup.

Vodeći se tom činjenicom, a u kontekstu sve intenzivnijeg procesa evropskih integracija koji je Crna Gora izabrala kao svoj put razvoja, intenzivno se radi na preuzimanju i implementaciji zahjevnih evropskih standarda usmerenih na obezbeđivanje efikasne zaštite životne sredine.

Proces usvajanja novih pravnih standarda je dinamičan, tako da se permanentno radi na unapređenju pravnih i institucionalnih kapaciteta Crne Gore, a što će doprineti efikasnijoj zaštiti životne sredine.

Izvor: Saopštenje Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti