CEFTA i Privredna komora Srbije predstavile protokol 6 o trgovini uslugama

Foto: Represent

Privredna komora Srbije kao jedna od šest privrednih komora osnivača Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, zajedno sa CEFTA sekretarijatom organizovale su radionicu na temu CEFTA Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama, sa akcentom na to šta protokol tačno predviđa, koje prednosti donosi za privredu Srbije i regiona i kako može doprineti uspešnijem kreiranju zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu.

Dodatni protokol 6 predstavlja sveobuhvatni okvir za trgovinu uslugama u regionu i pravljen je prema Opštem sporazumu o trgovini uslugama (GATS). Protokol se posebno fokusira na ograničenja pristupa tržištima i ograničenja koja se povezuju sa diskriminacijom stranih preduzeća u odnosu na domaća. U preko 100 različitih sektora, CEFTA strane su se obavezale da ne uvode, ili ako već postoje da uklone, ograničenja pristupu tržištu, kao i da obezbede isti tretman za domaće pružaoce usluga i one iz drugih strana CEFTA sporazuma. Osim ovih odredbi, Protokol obezbeđuje i okvir za rad na daljem uklanjanju barijera, posebno u oblastima osetljivim za privredu kao što su: licence, dozvole, profesionalne kvalifiakcije.

U tom smislu, Protokol uvodi obavezu da se uklone ograničenja u trgovini usluga i pruža garanciju da se ograničenja neće uvoditi u budućnosti između strana iz CEFTA sporazuma, što je posebno od koristi:

1. privrednicima koji svoje usluge pružaju potrošaćima na drugim CEFTA tržištima, bez fizičkog prisustva

2. kada potrošač putuje iz jedne u drugu stranu CEFTA sporazuma kako bi dobio uslugu

3. kada se usluga pruža kroz ćerku kompaniju ili predstavništvo na drugom CEFTA tržištu

4. kada se privremeno šalju fizička lica sa jednog na drugo CEFTA tržište da isporuče

„Zahvaljujući Dodatnom protokolu 6 o trgovini uslugama (DP6), unapređen je sistem slobodne trgovine u CEFTA sporazumu, koji je sada proširen i na sektor usluga. Protokol u principu obavezuje Strane da ne uvode ograničenja pristupu tržištu i da firme iz drugih strana CEFTA sporazuma tretiraju kao domaće. Dodatno, Protokolom se otvaraju mogućnosti za uklanjanje konkretnih barijera u budućnosti. Verujemo da će se ova mera doprineti osnaživanju ekonomske saradnje i stvaranju zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu, i na taj način direktno poboljšati uslove poslovanja svim privrednim subjektima o ovom regionu“, izjavio je Zdravko Ilić, stručnjak za trgovinu uslugama, iz CEFTA Sekretarijata.

O važnosti donošenja i primene Dodatnog protokola 6 na radionici je govorio i Ivan Marković iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, koji je napomenuo da je Srbija, kada je trgovina uslugama u pitanju, vrlo konkurentna, a da će Dodatni protokol 6 doprineti daljoj liberalizaciji trgovine uslugama.

„Naš izvoz u svetu u 2020. godini iznosio je 6,2 milijarde evra, a ostvarili smo suficit od 1,1 milijarde evra. U isto vreme u CEFTU smo izvezli usluge u vrednosti od 540 miliona evra i ostvarili suficit u vrednosti od 140 miliona evra. Liberalizacija trgovine uslugama je od izuzetnog značaja za privredu Srbije. Ipak, tu ima još dosta posla da se radi kako bismo povećali izvoz i trgovinu uslugama u okviru CEFTE i da bismo imali značajne koristi od Protokola 6“, istakao je Marković.

Marko Mandić, rukovodilac Centra za Komorski investicioni forum (KIF) Zapadnog Balkana PKS, istakao je važnost Dodatnog protokola 6 i posebno ukazao na dve platforme razvijene unutar KIF-a koje su nedavno su objavljene. To su Baza dobavljača za proizvodni i uslužni sektor, namenjena povezivanju kompanija ali i predstavljanja kompanija partnerima u EU, i Platforma za davanje informacija od koristi kompanijama.

CEFTA (Central European Free Trade Agreement, CEFTA) je regionalni trgovinski sporazum koji je znatno unapredio i podstakao trgovinu na Zapadnom Balkanu delujući i kao katalazitor za inicijative koje teže produbljivanju ekonomske saradnje i stvaranju zajedničkog tržišta u ovom regionu.   

CEFTA Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama je usvojen 2019. godine, a stupio je na snagu 11. januara 2021. godine. Ovaj dokument je proširio princip slobodne trgovine unutar CEFTA i na uslužni sektor.

Izvor: Represent

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti