BOFFETTI – SVETSKI PRIZNATI KVALITET SA ALPA

Foto: Boffetti

I talijanska kompanija Boffetti posluje od 1982. godine, a dugogodišnje iskustvo omogućava joj da danas bude angažovana u svakoj fazi energetskih projekta. Sa Eduardom Bofetijem, inženjerom prodaje u ovoj kompaniji, razgovarali smo o putu koji su prošli od proizvodnje razvodnih tabli i drugih aparata do projektovanja i puštanja u rad raznih postrojenja na kopnu ili moru, uz korišćenje obnovljivih izvora energije i pametnih mreža.

EP: Nudite sve što je potrebno za realizaciju jednog projekta. Šta to tačno obuhvata?

Eduardo Bofeti: Možemo da ponudimo izradu tehničkih rešenja, dizajna, a zatim da izvršimo isporuku opreme, postavljanje instalacija, puštanje postrojenja u rad i njegovog daljeg održavanja. Vidite, kad imate poverenje u jednu kompaniju koja će preuzeti sve ove poslove, to znači da ćete značajno skratiti put do završetka projekta i željeni ishod učiniti izvesnim.

EP: U sektoru proizvodnje, takođe imate razvijen asortiman.

Eduardo Bofeti: Da. Od 2007. godine primenjujemo stečeno znanje i u proizvodnji artikala kao što su razvodne table, aparati, komponente za električnu distribuciju i brojni drugi. Razvili smo različite asortimane proizvoda tako da pokriju sve funkcije koje zahtevaju savremeni električni i industrijski sistemi. Proizvodi su takođe sertifikovani od nezavisnih lica (CESI, ACAE, SGS) koji su u skladu sa standardima IEC.

U fokusu:

EP: Na koji način poštujete principe cirkularne proizvodnje?

Eduardo Bofeti: Najveća prednost naših proizvoda je to što su dizajnirani tako da se lako rasklapaju na kraju njihovog korisnog radnog veka, nakon čega se njihove pojedinačne komponente mogu u potpunosti reciklirati. Svi materijali su katalogirani shodno njihovom ekološkom uticaju kako bi se olakšalo sakupljanje, reciklaža, dekontaminacija i transfer specijalizovanim i sertifikovanim kompanijama. Najzad, moram da istaknem i to da su svi naši proizvodi u potpunosti dizajnirani i napravljeni u našoj proizvodnoj fabrici u Italiji, a kroz našu prodajnu i servisnu mrežu prisutni smo na tržištima Evrope, Bliskog istoka, Azije, Afrike i Južne Amerike.

EP: Kako izgleda taj put od ideje do implementacije nekog projekta?

Foto: Boffetti

Eduardo Bofeti: Mi svakako nudimo prvo tehničko savetovanje, zatim radimo na izradi najboljeg rešenja, uz ekonomsku procenu nabavke. Nakon toga pristupamo integraciji proizvoda i opreme, dajemo analizu razvoja i toka rada projekta, i tek na kraju sledi puštanje postrojenja u rad i njegova sertifikacija. Za brojne klijente smo radili projektovanje velikih, složenih postrojenja, izgradnju elektro i instrumentalnih postrojenja, logističku podršku, organizaciju sa timovima stručnjaka i specijalizovanih tehničara, nabavku glavnog materijala i opreme, integraciju tehnologija i obuku operatera. Naročito smo ponosni na to da možemo da ponudimo specifične projekte na kopnu i moru, kao i u potencijalno eksplozivnim sredinama, zahvaljujući našem kvalifikovanom i sertifikovanom osoblju. Osim toga, mi pružamo i globalni servis koji je klijentima na raspolaganju 24 časa. To uključuje održavanje postrojenja i aktivnosti u hitnim slučajevima, kao i podršku tokom faze instalacije, puštanja sistema u rad, ili smanjenja zastoja i ponovnog aktiviranja postrojenja.

Intervju vodila: Nevena Đukić

Intervju u celosti pročitajte u Magazinu Energetskog portala ODGOVORNO POSLOVANJE.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti