Kompostiranje kao deo skalirane cirkularne ekonomije

Foto: MPC Properties

Šoping centri i poslovne zgrade su generatori velikih količina organskog otpada, zbog čega je primena efikasnih strategija upravljanja i ovom vrstom otpada od velike važnosti. Podizanje svesti i edukovanje javnosti i društva na ovu temu je krucijalno.

Biorazgradivi, organski otpad ima veliki uticaj na životnu sredinu, jer se njegovim deponovanjem opterećuju sve tri komponente – vazduh, voda i zemljište. Upravo imajući to u vidu, važno je uticati na to da se organski otpad u što većoj meri ukloni sa deponija, da se na adekvatan način tretira i pretvori u vredan resurs.

Jedan od načina tretmana otpada organskog porekla je i kompostiranje. Zbog toga smo posebno ponosni na projekat nabavke kompost mašine, koja se nalazi na objektu UŠĆE Shopping Center koji je deo UŠĆE komercijalnog kompleksa, a čijom je nabavkom, pored reciklaže, kompostiranje uvedeno kao dodatna strategija upravljanja otpadom.

UŠĆE kompleks poseduje oko 16.000m2 zelenih površina iz kojih se godišnje generiše oko 96m3 organskog otpada. Takođe, kompleks generiše i organski otpad iz kuhinja restorana koji se nalaze u UŠĆE Shopping Centeru. Ova kompost mašina, proizvođača ECOCREATION iz Holandije, poseduje kapacitet 274 kg/dan, a odlikuje je ubrzana metoda kompostiranja u roku od 24 časa, što je čini veoma pogodnom i primenljivom za urbano okruženje.

Foto: MPC Properties

Korišćenje komposta unapeđuje plodnost zemljista, pomaže da se zadrži njegova vlažnost, čime se pospešuje rast i razvoj biljaka. Primenom komposta smanjuje se potreba za korišćenjem hemijskog đubriva, utiče se na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i produžava se vek korišćenja deponija. Sam proces kompostiranja, pored toga što doprinosi dekarbonizaciji i smanjenju uticaja na životnu sredinu, paralelno podstiče dodatnu edukaciju postojećeg poslovnog kadra i otvara prilike za kreiranje novih radnih mesta.

Kompostiranje zapravo donosi inovaciju koja se ogleda u novom poslovnom modelu, a koji podrazumeva tretman otpada na mestu gde se i generiše. Važno je istaći da se proces odvija bez emisije metana, zapremina otpada se smanjuje za oko 85 odsto, kao i emisija štetnih gasova prouzrokovana transportom i logistikom. Zahvaljujući kompost mašini koju smo nabavili, organski otpad generisan u UŠĆE Shopping centru i UŠĆE Towers poslovnim zgradama pretvaramo u vredan kompost.

Foto: MPC Properties

Nabavku kompost mašine na UŠĆE komercijalnom kompleksu podržao je projekat “Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji” koji finansira Vlada Japana, a sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije. U okviru ovog projekta ostvareno je i strateško partnerstvo sa Privrednom komorom Srbije, sa kojom smo održali i serijal edukativnih radionica, kako za zakupce i saradnike koji posluju u okviru MPC Properties poslovne mreže, tako i za posetioce UŠĆE Shopping Centera, a sve u ciju da im približimo sve prednosti procesa kompostiranja i odgovornog upravljanja otpadom.

Za nas kao sistem, projekat kompostiranja je veoma značajan jer kao odgovoran član lokalne zajednice želimo da spovodimo zelene incijative koje promovišu održivu poslovnu praksu, ali i edukuju širu zajednicu.

Pored kompostiranja, a u sklopu sprovođenja ESG strategije, MPC Properties je razvio i planira dalji razvoj niza projekata od solarnih panela na krovovima poslovnih i retail objekata, preko promocije alternativnih vidova transporta, reciklaže, implementacije zelenih krovnih bašti do urbanog pčelarstva.

Sanja Rubesa, Operations Project Manager, MPC Properties

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti