BiH – prva zemlja u regionu sa standardom za transparentno i održivo šumarstvo

Bosna i Hercegovina prva je i trenutno jedina država u regionu koja ima svoj FSC standard, čime je preduzećima u Bosni i Hercegovini olakšan put do FSC sertifikata i međunarodnog tržišta. Taj sertifikat garantuje da se šumom u određenoj kompaniji upravlja transparentno, u skladu s ključnim međunarodnim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stepen zaštite prirode. Informacija je objavljeno juče na svečanosti u sarajevskom hotelu Holiday, u prisustvu predstavnika relevantnih ministarstava, te mnogih stručnjaka iz šumarskog sektora, kako Federacije Bosne i Hercegovine, tako i Republike Srpske.

Foto-ilustracija: Unsplash (Yusuf Evli)

„Radna grupa za razvoj FSC standarda započela je s radom početkom 2016. godine, a umesto uobičajenih desetak članova, zbog zahteva samog FSC-a da u članstvu postoje predstavnici ekonomskog, društvenog i naučnog sektora, kao i zbog administrativnog uređenja Bosne i Hercegovine, naša je radna grupa brojila 23 člana. Naravno, vodili smo računa o zastupljenosti žena, kao i svih nacionalnosti. Posao smo priveli kraju pre planiranog datuma i bez prepreka“, istakla je Petra Remeta, direktorka programa WWF Adrije, predstavivši projekt promocije odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini, koji se uz finansijsku podršku švedske fabrike nameštaja IKEA sprovodi još od 2012. godine.

Nakon uspešnog sertifikovanja 56.000 ha šuma Tuzlanskog kantona, te 121.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona, od 2015. godine, u partnerstvu s Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, WWF sprovodi proces razvoja FSC standarda i podizanja svesti o važnosti Uredbe Evropske unije o drvetu, u koji su uključena oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kao i distrikt Brčko. Ovaj standard stupiće na snagu u martu iduće godine, do kada bi sva šumarska preduzeća u Bosni i Hercegovini trebalo da se prebace na korišćenje novog standarda.

Samim time što Bosna i Hercegovina ima svoj standard, postupak sertifikovanja postaje brži i jeftiniji, a omogućava i poređenje i analize među kompanijama. Dosadašnja primena generičkog standarda bila je složeniji i dugotrajniji proces. Ostale države regiona, uključujući i članice Evropske unije, Sloveniju i Hrvatsku, još nisu izradile svoje FSC standarde.

„Sertifikovanje upravljanja šumskim resursima u Bosni i Hercegovini unaprijediće ekološke, socijalne i ekonomske performanse upravljanja šumama, ali i konkurentske prednosti domaćih preduzeća šumarstva i drvne industrije. To se posebno odnosi na izvozno orijentisane poslovne subjekte iz Bosne i Hercegovine, pred koje se na atraktivnim evropskim tržištima nameću sve stroži zahtevi u pogledu porekla drveta“, objasnio je doktor nauka Mersudin Avdibegović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Uz već spomenutih ukupno 177.000 ha šuma sertifikovanih u okviru ovog projekta, WWF privodi kraju i sertifikovanje preostalih 65.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona. Sertifikat se očekuje u rano proleće.

Izvor: WWF

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti