Tag: drvna industrija

BiH – prva zemlja u regionu sa standardom za transparentno i održivo šumarstvo

Bosna i Hercegovina prva je i trenutno jedina država u regionu koja ima svoj FSC standard, čime je preduzećima u Bosni i Hercegovini olakšan put do FSC sertifikata i međunarodnog tržišta. Taj...

U Pljevljima održana obuka šumarskih inženjera u cilju efikasnijeg gazdovanja šumama

U cilju unapređenja uslova za efikasno gazdovanje šumama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za šume kontinuirano sprovode i aktivnosti na edukaciji kadrova i osavremenjavanju tehnologije radova u šumarstvu.Na poslednjoj obuci...

Predstavljen UNDP program „Zajedno za održivi biznis“

„Zajedno za održivi biznis“ ime je novog programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji koji ima za cilj da podrži i promoviše preduzeća iz Srbije koja žele da budu profitabilna i...

Crna Gora odlučna da unapredi koncept gazdovanja šumama

 Vlada Crne Gore je čvrsto odlučna da realizuje program reorganizacije koncepta gazdovanja šumskim resursima u Crnoj Gori, u cilju postizanja značajno većih efekata, pre svega u delu boljeg očuvanja šuma, ali i...

IZDVOJENE VESTI