Apel Ministarstva održivog razvoja i turizma građanima da započnu proces legalizacije

Ukupno 3 409 zahteva za legalizaciju bespravnih objekata predato je lokalnim samoupravama u Crnoj Gori do 15. juna, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Najviše zahteva podneto je u Herceg Novom u kome se za legalizaciju prijavilo 764 građana. Slede Bar sa 506 zahteva, Podgorica sa 382 zahteva, Budva sa 372 i Kotor sa 302 zahteva.

U Ulcinju je podneto 259 zahteva, u Pljevljima 155, u Tivtu 175, u Rožajama 86, dok je u Nikšiću podneto 108 zahteva. Takođe, u Bijelom Polju građani su podneli 50 zahteva, u Kolašinu 59, na Žabljaku 60, u Beranama 39, u Danilovgradu 47, na Cetinju 25, u Mojkovcu 15 i u Plavu četiri.

Ovim putem, Ministarstvo održivog razvoja i turizma apeluje na građane da započnu proces legalizacije i podnesu prijavu u predviđenom roku, najkasnije do 15. jula ove godine.

Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vlasnici bespravnih objekata koji su evidentirani na orto-foto snimku, a za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, dužni da plaćaju naknadu za korišćenje prostora.

Ovu naknadu dužni su da plaćaju i vlasnici bespravnih objekata za koje je doneto rešenje o odbijanju zahteva za legalizaciju, sve do uklanjanja objekta.

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da u roku od 60 dana od isteka roka za prijavu za legalizaciju podatke dobijene preklapanje podataka iz orto-foto snimka i primljenih zahteva za legalizaciju sistematizuje i utvrdi listu bespravnih objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, odnosno onih koji nisu ispunili uslove za istu u skladu sa zakonom.

Godišnja naknada za korišćenje prostora po metru kvadratnom bespravnog objekta može iznositi od 0,5 odsto do dva odsto prosečne cene građenja metra kvadratnog novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori.

Ova prosečna cena, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, za 2017. godinu iznosi 681 evro po metru. To znači da godišnja naknada za korišćenje prostora može iznositi od 3,41 do 13,62 eura po metru kvadratnom, u zavisnosti od visine, načina i kriterijuma plaćanja godišnje naknade koju utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave.

Godišnja naknada za korišćenje prostora za stambeni objekat od 100 metara kvadratnih može iznositi od 340,50 do 1362 evra, za stambeni objekat od 150 metara kvadratnih može iznostiti od 510,75 do 2043 evra, dok godišnja naknada za stambeni objekat od 200 metara kvadratnih, može iznositi od 681 do 2724 evra.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti