AP Vojvodina dobila Geoportal prostornih podataka

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine prezentovao je prošlog četvrtka u holu Pokrajinskoe vlade Geoportal prostornih podataka AP Vojvodine, koji objedinjuje prostorne podatke u APV i jedini je tog tipa u zemljama u okruženju.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Pokrajinski sekretar Vladimir Galić ovom prilikom istakao je da je ovaj portal deo geografskog informacionog sistema (GIS) i predstavlja važan elemenat Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Geoportal prostornih podataka je u skladu sa evropskom INSPIRE inicijativom o povezivanju i razmeni prostornih podataka u jednu održivu celinu.

Ovaj projekat je, takođe, u skladu sa evropskom direktivom i sastavni je deo poglavlja 27 koje je, s aspekta forme pristupanja Srbije Evropskoj uniji, za nas veoma značajno.

„Polazeći od toga, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je 2017. realizovao Geoportal, početkom 2018. godine potpisan je Sporazum o okvirima za razmenu, pristup i korišćenje prostornih podataka sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zatim sa Zavodom za urbanizam Vojvodine, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, JP „Vojvodinašume“ i JP „Vode Vojvodine“.

Prilikom promocije Geoportala potpisan je i aneks prethodnog sporazuma, prema kojem se Geoportalu pridružio i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj a sekretar Vladimir Galić pozvao je i druge institucije u Vojvodini da se uključe.

Galić je poručio da ovaj projekat ima poseban značaj zato što nas usmerava napred, što će nam omogućiti da jednim „klikom“ dobijemo podatke koji su nam bitni u oblastima društvenog života u kojima radimo.

„I sa aspekta životne sredine Geoportal je značajan, zato što ćemo putem njega znati na kojim lokacijama je kakvo stanje vazduha, vode, zemljišta. Moći ćemo sutra, uz razvoj tehnologija, da putem mobilnih telefona prijavimo, na primer, postojanje divljih smetlišta, kao i da dobijemo olakšan pristup informacijama o životnoj sredini“, pojasnio je Galić.

Dalji razvoj Geoportala na pokrajinskom nivou sa punim kapacitetom će omogućiti da se prostorni podaci koje poseduju pokrajinski sekretarijati, javna preduzeća i zavodi lako povežu i razmenjuju putem odgovarajućih servisa i na taj način, međusobno povezani i standardizovani, budu dostupni krajnjim korisnicima u svakodnevnom radu u cilju izrade strateških i planskih dokumenata. U jednom delu, Geoportal će biti dostupan i široj javnosti.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici odeljenja za urbanizam i zaštitu životne sredine svih jedinica lokalne samouprave sa teritorije APV, gosti iz drugih institucija, javnih preduzeća i privatnog sektora.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti