Akcija sprečavanja stradanja ptica na dalekovodima

Foto: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je u okviru međunarodnog projekta sprečavanja stradanja ptica na dalekovodima Life Danube Free Sky započelo postavljanje informativnih tabli koje govore o problemu stradanja ptica na dalekovodima, istraživanjima i merama prevencije u cilju rešavanja ovog problema.

Informativne table su postavljene u Međunarodno značajnim područjima za ptice, IBA Gornje Podunavlje” u blizini Apatina, IBA Koviljsko-petrovaradinski rit” u blizini Sremskih Karlovaca i IBA “Deliblatska peščara” u blizini sela Dubovac.

Pored navedena tri IBA područja, do kraja godine se planira postavljanje još šest informativnih tabli u IBA područjima duž Dunava: Karađorđevo, Dunavski lesni odsek, Ušće Save u Dunav, Labudovo okno, Đerdap i Mala Vrbica.

Strujni udari (elektrokucija) i sudari sa žicama dalekovoda (kolizija) koji uzrokuju hiljade smrtnih slučajeva i povreda koje bi se mogle izbeći, predstavljaju jednu od najvećih pretnji divljim pticama.

Ove pretnje su cilj projekta „Life Danube Free Sky“, koji predstavlja jedinstveni primer široke međunarodne saradnje duž jednog od najvažnijih selidbenih koridora, mesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Evropi – reke Dunav.

U narednim godinama stavljen je akcenat na sledeće aktivnosti:  praćenje opasnih stubova i stradanja od istih, razviti bazu podataka i organizovati obuku učesnika, sprečavanje sudara ptica sa električnim vodovima, zaštita ptica od strujnog udara na distributivnim i železničkim vodovima, sprečavanje uznemiravanja i interakcije sa dalekovodima obezbeđivanjem bezbednih mesta za hranjenje i gnežđenje divljih ptica.

Izvor: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti