Agencija za zaštitu vode potvrdila prisutvo teških metala u Drini

drina jaloviste

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije objavila je rezultate analiza vode iz reke Drine koji su potvrdili prisustvo teških metala u ovoj reci.

Uzorci vode koji su uzeti kod Badovinaca i oko deset kilometara uzvodno od ulivanja Jadra u Drinu pokazali su da vrednosti gvožđa i arsena u ovoj reci odgovaraju trećoj klasi kvaliteta vode. Rezultati su pokazali i prisustvo gvožđa, arsena, mangana, rastvorenog nikla i olova oko ušća reke Korenite, tako da je kvalitet vode u ovom delu između treće i pete klase.

Član Gradskog veća Loznice gospodin Dragoslav Dobrić izjavio je da je već mesecima upozoravano da će teški metali dospeti do Drine i da sada voda iz ove reke nije ni za piće ni za tehničku upotrebu. Gospodin Dobrić je istakao da država nije preduzela ništa povodom ove ekološke katastrofe.

Podsetimo, nakon majskih poplava ove godine i formiranja klizišta pukle su tri brane u opštini Loznica i jalovina iz nekadašnjeg rudnika istekla je i ulila se u reku Korenita. Krajem maja ove godine uspešno je zaustavljeno dalje izlivanje jalovine, ali je do ponovnog izlivanja došlo već u julu ove godine.

Poslednje izlivanje jalovine iz nekadašnjeg rudnika u Stolicama dogodilo se krajem septembra, kada je analizom uzoraka sa četiri bazne stanice potvrđeno prisustvo olova, kadmijuma, gvožđa, cinka, bakra, žive, antimona, arsena i mangana u Drini.

Sandra Jovićević

foto: srbijadanas.net

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti