AERS dala saglasnost na Pravila o radu transportnog sistema za prirodni gas Gastrans

Foto-ilustracija: Pixabay

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je doneo odluku o davanju saglasnosti na Pravila o radu transportnog sistema za prirodni gas Gastrans Novi Sad na sednici održanoj 15. maja 2020. godine, kojima se uređuju odnosi između operatora i korisnika transportnog sistema koji će ići kroz Republiku Srbiju i biti povezivan na bugarski i mađarski nacionalni gasovodni sistem.

Predlog ovih Pravila dostavljen je 13. aprila 2020. godine Agenciji za energetiku Republike Srbije radi pribavljanja saglasnosti. Pre toga, Gastrans je predlog Pravila o radu transportnog sistema stavio na javnu raspravu, koja je održana u periodu od 10. septembra do 10. oktobra 2019. godine. Nakon završetka javne rasprave pojedine odredbe pravila su korigovane sa ciljem da se usklade sa Zakonom, Konačnim aktom o izuzeću, odredbama mrežnih pravila Evropske unije, za koje se Srbija kao članica Energetske zajednice obavezala da će ih primeniti, kao i sa komentarima koji su pristigli tokom javne rasprave.

Ovim Pravilima se prava i obaveze operatora transportnog sistema i korisnika uređuju tako da se omogući racionalan razvoj i efikasno korišćenje sistema, kao i slobodan pristup i ravnopravan položaj korisnika sistema. Osnovna pitanja koja su uređena pravilima su: pristup transportnom sistemu, raspodela kapaciteta na ulaznim i izlaznim tačkama sistema (za vremenske periode do godinu dana), rad, održavanje i razvoj transportnog sistema, izveštavanje i objavljivanje podataka.

Gastrans ima obavezu da ova Pravila objavi na svojoj internet stranici.

Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti