26 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom

Foto: Pixabay

Odlukom Skupštine Crne Gore da donese Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, Crna Gora je stala u red malog broja zemalja koje su, odlukama najviših državnih organa te i kroz najznačajniji pravni akt, Ustav, izrazile svest i posvećenost prema životnoj sredini.

Crna Gora je postigla određeni nivo spremnosti u oblasti zaštite životne sredine. Ostvaren je dobar napredak u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Međutim, značajni su napori potrebni u implementaciji i sprovođenju, naročito u sektorima voda, zaštite prirode i upravljanja otpadom. U narednom periodu Crna Gora treba naročito da obrati pažnju na implementaciju Nacionalne strategije za transponovanje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena i Akcionog plana; implementaciju Nacionalne strategije za upravljanje otpadom i nacionalnih planova upravljanja otpadom.

Dostizanje standarda kvaliteta životne sredine podrazumeva značajne infrastrukturne investicije (postrojenja za snabdevanje vodom za piće, mreža postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, mreža postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom i opasnim otpadom itd.) i investicije u prilagođavanje i unapređenje industrijskih tehnika i tehnologija. Takođe, proces zahteva i ulaganje u administrativne kapacitete na nacionalnom i lokalnom nivou i pravosudne kapacitete koji treba da sprovode i prate primenu tih propisa.

U Crnoj Gori postoji Regionalni centar za obradu otpada (deponija i reciklažni centar) u Podgorici dok je u Baru na lokaciji „Možura“ izgrađena deponija za potrebe opština Bar i Ulcinj. Njenom korišćenju su se krajem 2012. godine priključile i opštine Kotor, Budva i Tivat. Takođe, važno je pomenuti realizaciju Projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, kojim je definisana sanacija najvećih ekoloških problema u Crnoj Gori tzv. crnih ekoloških tačaka. Utvrđene su zone kvaliteta vazduha, uspostavljena je državna mreža za njegovo praćenje i omogućeno redovno izveštavanje o ovoj temi prema Evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine i domaćoj javnosti u skladu sa standardima EU. Danas je 11,613 odsto kopnene teritorije Crne Gore pod nacionalnom zaštitom.

izvor: epa.org.me

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti