Znate li kako adekvatno odložiti e-otpad?

Foto: ZEOS eko-sistem

Zbog štetnih supstanci koje sadrži, e-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Za to su predviđeni ZEOS e-kontejneri, Zeleni nameštaj ili Reciklažno dvorište, gde električni i elektronski otpad mogu odlagati građani, dok pravnim licima ZEOS nudi besplatno preuzimanje e-otpada na željenoj adresi.

Ovaj eko-sistem dnevno sakupi oko 7.000 kilograma e-otpada, najviše ima velikih i malih kućnih aparata, rashladnih uređaja, televizora, monitora i sijalica.

“Uspostavljeni sistem tokom osam proteklih godina pokazuje kontinuirani rast skupljene količine e-otpada i firmi koje koriste uslugu besplatnog zbrinjavanja. Takođe, i građani sve više koriste naše kontejnere za odlaganje e-otpada kao i ostale mogućnosti koje im stoje na raspolaganju“, objašnjava Emil Šehić, direktor ZEOS eko-sistema.

Kako dodaje, cilj je da se sakupljena količina e-otpada ove vrste svake godine povećava kroz razvoj kolektivne svesti građana i njihovo aktivno učešće u zaštiti životne sredine, ali i kroz stalni rast broja kompanija koji žele da koristite besplatnu i jednostavnu uslugu.

“Čitav proces popunjavanja naloga, putem stranice www.zeos.ba, traje jedan minut”, ističe Šehić, i dodaje kako u proseku godišnje sarađuju sa oko 400 kompanija.

Nakon sakupljanja e-otpada, poštujući ekološke standarde, ZEOS vrši njegovu obradu, preradu i reciklažu.

“Ukoliko se električni otpad ne odlažne na pravi način, opasne supstance mogu da zagade tlo, vodu i postanu deo lanca ishrane. Električni otpad je vrlo specifičan prvenstveno zbog hemijskih elemenata koje sadrži. Njegova struktura predstavlja opasnost po zdravlje građana onog trenutka kada se razbije, spali ili neovlašćeno počne obrađivati bez stručnog nadzora i opreme. To nije smeće koje se može odložiti bilo gde, e-otpad je resurs koji može da se reciklira kroz ZEOS-ove kapacitete u našoj državi i svaki komad na deponiji je veliki gubitak za državu i stanovništvo u celini”, apeluje Šehić i pojašnjava da reciklaža nema smisla ukoliko je e-otpad pomešan sa drugim vrstama otpada koje otežavaju njegovo sortiranje ili obradu. Ali, kada se e-otpad pravilno odloži, sirovine se mogu reciklirati i koristiti u proizvodnji novih proizvoda.

Foto: ZEOS eko-sistem

Kako bi uticali na podizanje svesti građana, a posebno edukovali mlade, ZEOS sprovodi projekte ekološke osvešćenosti koji podrazumevaju prikaz pravilnog odlaganja e-otpada, proces reciklaže kao i mesta za reciklažu.

Iako se u vrlo izazovnoj 2020. godini zakonska stopa sakupljanja e-otpada povećala za 5 odsto, iz ZEOS eko-sistema ponosno najavljuju kako će i ove, kao i prethodnih godina, zakonski ciljevi biti premašeni.

“Ove godine taj procenat iznosi 35 odsto, a naš uspeh smatramo ostvarenjem propisanih stopa prerade i reciklaže e-otpada, na čemu smo zahvalni svim učesnicima sistema. Ovo je još jedna potvrda da smo kroz naš dugogodišnji rad izgradili kompaniju koja je pouzdan partner u reciklaži e-otpada“, ističe Šehić i pojašnjava da se navedena zakonska obaveza posmatra kao procenat sakupljenog e-otpada u odnosu na količinu e-opreme koju su na tržište plasirali uvoznici, proizvođači i distributeri.

Izvor: ZEOS

 

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti