Završen osmi ciklus obuka za dostavljanje podataka za Katastar kontaminiranih lokacija

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Obukom koja je održana u Beogradu prošlog ponedeljka, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, završen je ciklus od osmi obuka za dostavljanje podataka za Katastar kontaminiranih lokacija koje je realizovala Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji i uz podršku agencije UN za životnu sredinu (UN Environment),

Stalne konferencije gradova i opština i organizacije civilnog društva Inicijativa za šumarstvo i životnu sredinu (FEA).

Na obukama koje su bile namenjene jedinicama lokalne samouprave predstavljena je nova zakonska regulative o zemljištu, nov način dostavljanja podataka o zagađenim, ugroženim i degradiranim zemljištima,

Vodič za održivo upravljanje zemljištem na lokalnom nivou, kao i internet sajt o degradaciji zemljišta.

Ukupan broj opština i gradova koji su prisustvovali obukama je 95, ukupan broj obučenih učesnika je 148.

U okviru obuka održano je 14 sastanaka sa predstavnicima gradova i opština na kojima se nalaze kontaminirane lokacije koje su prioritet za sanaciju i remedijaciju.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti