Zajedničke mere Republike Srbije i Republike Srpske na zaštiti životne sredine

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Srebrenka Golić razgovarali su juče o daljim planovima i dinamici realizacije zajedničkih aktivnosti.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Sastanak je održan uoči desete zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske, i predstavlja izraz kontinuiteta u ostvarivanju razumevanja i obostranog opredeljenja za saradnju u oblasti zaštite životne sredine i prirode.

Tom prilikom je dogovoreno sistemsko rešavanje problema zagađenja sliva reke Drine, uključujući i Zvorničko, Perućačko i Višegradsko jezero, sa posebnim osvrtom na zagađenje plutajućim otpadom.

Takođe, prihvaćena je inicijativa Ministarstva zaštite životne sredine Srbije da se na zajedničkom sastanku ministara Srbije, Republike Srpske i Crne Gore pokrene rešavanje problema zagađenja reka Lim i Drina.

To će doprineti boljem radu hidroenergetskih objekata u Višegradu i Bajinoj Bašti, a ujedno će omogućiti i bolju zaštitu vodnog resursa.

Na sastanku je zaključeno da su se, proglašenjem Nacionalnog parka „Drina“ na području Republike Srpske, stekli uslovi da se kod Uneska pri programu „Čovek i biosfera“ – MAB, pokrene procedura za uspostavljanje prekograničnog rezervata biosfere „Drina“, koji bi obuhvatao zaštićena područja na teritoriji Srbije i Republike Srpske u srednjem toku reke Drine.

Trivan je rekao da na osnovu dogovorenog zajedničkog susreta tri entiteta očekuje da se ostvari vidan napredak u rešavanju zajedničkih ekoloških pitanja do kraja godine.

Golić je naglasila da će realizacija dogovorenih aktivnosti i pokretanje značajnih zajedničkih pitanja u zaštiti životne sredine znatno doprineti unapređivanju stanja životne sredine.

Ona je, visoko ocenjujući saradnju dva ministarstva, podvukla da će uspostavljanje prekograničnog rezervata biosfere doprineti očuvanju biodiverziteta, što će ujedno značiti i dobrobit za građane.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti