Na javnom uvidu Predlog odluke o zaštiti prirodnog dobra „Pančevačke ade“

Gradsko veće grada Pančeva donelo je Predlog odluke o zaštiti prirodnog dobra „Pančevačke ade“.

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izvršio valorizaciju dunavskih ada i sačinio, saglasno članu 42. i 102. Zakona o zaštiti prirode Studiju zaštite kao stručno-dokumentovanu osnovu za uspostavljanje Zaštićenog staništa „Pančevačke ade“ kao predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićeno područje III kategorije.

Predlog odluke o zaštiti prirodnog dobra „Pančevačke ade“, sa navedenom Studijom i kartografskom dokumentacijom biće izložen na javni uvid u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, soba 708. Radnim danima od 10-14 časova.

Javni uvid traje do 25.03.2019. godine, a javna rasprava održaće se 27. marta ove godine u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, u maloj sali na I spratu, sa početkom u 12 časova.

Više informacija možete naći ovde.

Milisav Pajević

 

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti