Zagreb dobio nove ,,ZG vrećice“ za odlaganje mešanog komunalnog otpada

Foto: Grad Zagreb

Zagreb je dobio nove ,,ZG vrećice’’, a građani Zagreba su od 1. septembra u obavezi da u tim kesama odlažu mešani komunalni otpad.

Novim modelom prikupljanja mešanog komunalnog otpada, fiksni deo cene za obeveznu minimalnu javnu uslugu iznosiće mesečno 5,97 evra za domaćinstva i 11,95 evra za pravna lica i preduzetnike.

Fiksnom delu cene sada će biti pridodati varijabilni troškovi koji će zavisiti od količine potrošenih ,,ZG vrećica’’.

Kese će se prodavati u pakovanju od 10 komada u tri veličine: 10 litara po ceni od 0,26 evra, 20 litara po ceni od 0,53 evra i 40 litara po ceni od 1,06 evra.

Novi model treba da podstiče građane da razdvajaju otpad, na način da se korisni, opasni i drugi otpad za koji već postoji predviđeno mesto za odlaganje, odvoji od onog za koji ne postoji previđeno mesto. Otpad za koji ne postoji već predviđeno mesto, odlagaće se u novim kesama.

Korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koji ne budu ispunjavali svoje obaveze odlaganja mešanog otpada u nove kese, previđene su ugovorne kazne. Za korisnike u kategoriji domaćinstva najviša kazna iznosi oko 66 evra (500 kuna) i oko 130 evra (1000 kuna) za ostale korisnike koji nisu u kategoriji domaćinstva. Kazne su propisane Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba.

Katarina Vuinac

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti