Zagađenje vazduha previsoko širom Evrope i predstavlja najvećih rizik za zdravlje

Foto-ilustracija: Pixabay (shogun)

Zagađenje vazduha u Evropi i dalje je znatno iznad preporučenih nivoa Svetske zdravstvene organizacije (SZO), što predstavlja značajnu pretnju po zdravlje ljudi. Prema najnovijoj objavljenoj proceni kvaliteta vazduha Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) 253.000 smrtnih slučajeva u EU je moglo da se izbegne da su koncentracije finih čestica ispunile preporuke SZO. Izloženost zagađenju vazduha izaziva ili pogoršava određene bolesti kao što su rak pluća, bolesti srca, astma i dijabetes.

Mere za smanjenje zagađenja vazduha na nivoe smernica SZO bi sprečile ovaj broj smrtnih slučajeva, a takođe bi smanjile broj ljudi koji žive sa oslabljenim zdravstvenim efektima bolesti povezanih sa zagađenjem vazduha, kao što su dijabetes i astma. Štete po ljudsko zdravlje od zagađenja vazduha izazivaju tri ključna zagađivača: fine čestice, azot-dioksid i ozon.

Broj smrtnih slučajeva u EU koji se mogu pripisati česticama PM2,5 (particulate matter – PM) – jednom od najštetnijih zagađivača vazduha opao je za 41 odsto između 2005. i 2021. godine. Ipak, zagađenje vazduha i dalje predstavlja najveći rizik po zdravlje Evropljana (prate ga i drugi faktori kao što izlaganje buci, hemikalijama i sve veći uticaj toplotnih talasa) izazivajući hronične bolesti i smrtne slučajeve, posebno u gradovima i urbanim područjima.

Pročitajte još:

Od 253.000 smrtnih slučajeva u EU izazvanim izloženosti zagađenju sitnim česticama iznad koncentracije koju preporučuje SZO, zagađenje azot – oksidom dovelo je do 52.000 smrtnih slučajeva, a kratkoročno izlaganje ozonu dovelo je do 22.000 smrtnih slučajeva.

Zagađenje vazduha takođe uzrokuje loše zdravlje i dodaje značajne troškove zdravstvenim sistemima. Koncentracije koje preporučuje SZO određuju se na osnovu nivoa zagađenja iznad kojeg postoje jasni dokazi povezanih efekata na zdravlje.

„Podaci EEA podsećaju da je zagađenje vazduha i dalje zdravstveni problem životne sredine broj jedan u EU, a dobra vest je da politika čistog vazduha funkcioniše, a kvalitet vazduha se poboljšava. Ali moramo da radimo još bolje i da dodatno smanjimo nivoe zagađenja. Zbog toga EU mora brzo da usvoji i primeni predlog revidirane Direktive o kvalitetu vazduha, koja ima za cilj da bliže uskladi standarde kvaliteta vazduha EU sa preporukama SZO“, rekao je Virginijus Sinkevičius, komesar EU za životnu sredinu, okeane i ribarstvo.

Leena Ylä-Mononen, izvršni direktor EEA je rekla da iako smo proteklih godina napravili velike korake u smanjenju nivoa zagađenja vazduha, najnoviji podaci i procene pokazuju da je uticaj zagađenja vazduha na zdravlje i dalje previsok, što dovodi do smrti i bolesti koje se mogu pripisati zagađenju vazduha. Pozitivna vest je da vlasti na evropskom, nacionalnom i lokalnom nivo preduzimaju mere za smanjenje emisija kroz mere kao što su promovisanje javnog prevoza ili biciklizma u gradskim centrima, kao i kroz ažurirano zakonodavstvo.

Foto-ilustracija: Pixabay (SichiRi)

Zdravstveni uticaji zagađivača vazduha na bolesti

Novo u ovogodišnjoj proceni je kvantifikacija zdravstvenog opterećenja povezanog sa specifičnim bolestima kojima zagađenje vazduha doprinosi. Ukupan zdravstveni teret povezan sa svakom od ovih bolesti zavisi ne samo od smrtnih slučajeva povezanih sa bolešću, već i od zdravstvenog opterećenja svakodnevnog života sa posledicama bolesti.

Za mnoge bolesti kao što su ishemijska bolest srca i rak, većina zdravstvenih tereta je povezana sa smrtnim ishodom, koji se može pripisati i vezati i za druge bolesti, kao što su dijabetes i astma. Takođe postoji značajan zdravstveni teret povezan sa životom sa bolešću u toku mnogo godina ili decenija. Zato, kada razmatramo zdravstvene efekte zagađenja vazduha, važno je ne samo da se fokusiramo na smrtne slučajeve, koji se mogu pripisati i nekim drugim bolestima, već i na dugoročne uticaje koje ove bolesti mogu imati na svakodnevni kvalitet života evropskih građana, jer se suočavaju i sa drugim – terminalnim efektima bolesti.

Od bolesti povezanih sa zagađenjem vazduha najveći zdravstveni teret izaziva ishemijska bolest srca, moždani udar, dijabetes, melitus, hronična opstruktivna bolest pluća, rak pluća i astma.

EEA je objavila i podatke za zemlje u kojima se mogu pronaći detaljne informacije o bolestima na nivou pojedinih zemalja. Podaci EEA su predstavljeni na 4. Forumu o čistom vazduhu 2023 u Roterdamu.

Preko aplikacije proverite podatke o vazduhu bilo gde u EU

Evropski građani mogu da provere podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu preko različitih platformi, uključujući aplikaciju Indeks kvaliteta vazduha. Najnovije izdanje ove aplikacije uvelo je nove funkcije gde korisnici mogu da provere kvalitet vazduha na bilo kojoj lokaciji u EU, na osnovu ažuriranih informacija po satu sa više od 3.500 stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Evropi. Aplikacija je na 24 evropska jezika i uključuje niz funkcija koje omogućavaju korisnicima da procene i tumače kvalitet vazduha u svom mestu.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti