Zabeleženo veliko zagađenje vazduha sumpor-dioksidom u Boru

Foto-ilustracija: Pixabay

Koalicija 27 izražava zabrinutost zbog kvaliteta vazduha u Boru usled povećane koncentracije sumpor-dioksida, kao i zbog različitih podataka koji dolaze iz državne i lokalne mreže za monitoring vazduha. Trenutno dostupni podaci onemogućavaju adekvatnu informisanost javnosti.

Koalicija 27 poziva Ministarstvo zaštite životne sredine, Agenciju za zaštitu životne sredine, Upravu grada Bora i Institut za metalurgiju i rudarstvo Bor da javnosti razjasne zbog čega se razlikuju republički i lokalni podaci monitoringa kvaliteta vazduha. Zbog takvih kontradiktornosti građani samostalno tumače podatke, gube poverenje u nadležne institucije, a svoje nezadovoljstvo prinuđeni su da iskazuju kroz proteste. Istovremeno, nadležne institucije su u obavezi da daju jasne i razumljive podatke, te da građanima Bora predstave informacije o kvalitetu vazduha u realnom vremenu i informišu o tome da li je trenutni kvalitet vazduha koji udišu bezbedan po njihovo zdravlje.

Prema Godišnjem izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji za 2018. godinu koji je krajem avgusta objavila Agencija za zaštitu životne sredine, vazduh u Boru bio je prve katerogije, odnosno čist i neznatno zagađen. U izveštaju se navodi da u Srbiji tokom prethodne godine nije zabeležena srednja godišnja vrednost koncentracije sumpor-dioksida iznad granične vrednosti (50 µg/m3).

U poslednjem dostupnom mesečnom izveštaju Agencije navodi se da je tokom septembra 2019. godine zabeleženo 10 prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti sumpor-dioksida na dve merne stanice u Boru i ukupno 51 prekoračenje satnih vrednosti na tri merne stanice u tom gradu.

Sa druge strane, podaci iz lokalne mreže monitoringa pokazuju drugačiju sliku o kvalitetu vazduha u Boru tokom 2018. godine. Izveštaj koji izrađuje Institut za metalurgiju i rudarstvo Bor pokazuje da je srednja godišnja vrednost koncentracije sumpor-dioksida bila iznad granične vrednosti od 50 µg/m3 i iznosila je 70 µg/m3. Takođe, poslednji dostupan mesečni izveštaj Instituta za avgust ove godine pokazuje da je samo tokom tog meseca zabeleženo čak 22 prekoračenja dnevnih vrednosti.

Imajući u vidu gore navedene informacije, koje su javno dostupne, Koalicija 27 ističe da je prema važećim propisima u Srbiji dozvoljena koncentracija sumpor-dioksida 50 µg/m3 za kalendarsku godinu, dozvoljene dnevne granične vrednosti su 125 µg/m3, dok je dozvoljena granična satna vrednost 350 µg/m3. Dnevne vrednosti ne smeju biti prekoračene više od 3 puta tokom kalendrske godine, dok se granične satne vrednosti ne smeju prekoračiti više od 24 puta za period od godinu dana.

Podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu dostupni na sajtu Agencije pokazuju da su satne koncentracije sumpor-dioksida krajem septembra dostizale vrednosti i preko 1250 µg/m3.

Dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida su u Boru prekoračene i prema informacijama iz izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine i prema informacijama iz izveštaja Instituta za metalurgiju i rudarstvo Bor.

Zakon o zaštiti vazduha propisuje niz mera koje najdležni organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave mogu preduzeti u slučajevima kada dolazi do prekoračennja propisanih graničnih vrednosti konentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Foto-ilustracija: Unsplash (Ria Puskas)

Građani Bora uzrok za povećane koncentracije sumpor-dioksida vide u emisijama koje dolaze iz topionice bakra u tom gradu. Koalicija 27 podseća da nadležni organi moraju javnosti obezbediti uvid u izveštaje o godišnjem bilansu emisija zagađujućih materija u vazduhu iz pomenutog izvora zagađenja, koje je kompanija „Serbia Zijin Bor Copper” u obavezi da dostavi organima.

Takođe, pozivaju kompaniju „Serbia Zijin Bor Copper” da zainteresovanoj javnosti dostavi svoje godišnje i mesečne izveštaje o emisijama u vazduh i izvršenim merenjima. U skladu sa zahtevima standarda ISO 14001, kompanija „Serbia Zijin Bor Copper” dužna je da informacije u vezi sa sistemom upravljanja životnom sredinom eksterno komunicira sa zainteresovanim stranama.

Koalicija 27 podržava građane Bora u nastojanjima da ostvare svoje pravo na zdravu životnu sredinu koje im je garantovano Ustavom Republike Srbije i poziva nadležne organe da im pojasne koje mere su preduzete ili će biti preduzete kako bi se unapredio kvalitet vazduha u njhovom gradu, a izmerene koncentracije sumpor-dioksida smanjile.

Pozivaju i Delegaciju Evropske unije u Srbiji da nadležnim organima i odgovornim operaterima uputi zahtev za poštovanje postojećih propisa i standarda kvaliteta vazduha u Srbiji, kao i primenu principa Evropske unije u zaštiti životne sredine koji su integrisani u pravni okvir Republike Srbije, što je država kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji dužna da čini.

Izvor: WWF

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti