Vlada usvojila izmene uredbe o snabdevanju prirodnim gasom

Foto: Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom u cilju smanjenja troškova i skraćenja vremena neophodnog za priključenje novih potrošača prirodnog gasa, odnosno stambenih zgrada kategorije A.

Izmene Uredbe će omogućiti i da u slučaju objekata koji se priključuju na distributivni sistem radnog pritiska manjeg od šest bara, sa kućnim merno-regulacionim setom maksimalnog kapaciteta do 10 kubnih metara po satu za stambene zgrade kategorije A, proveru ispunjenosti uslova za puštanje gasa u objekat, obavlja komisija operatora sistema i kupac nije u obavezi da dostavi izveštaj komisije za tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije.

Takođe, izmenjenom Uredbom preciziraju se i mere koje se preduzimaju u slučaju da je ugrožena sigurnost isporuke ovog energenta usled poremećaja u radu transportnor ili distributivnog sistema ili poremećaja na tržištu, navodi se na sajtu Vlade.

Pročitajte još:

Na sednici Vlade doneta je i odluka o saradnji više opština u Srbiji sa opštinama i gradovima u drugim zemljama i to o saradnji Opštine Ljubovija i Straža iz Slovenije u oblasti privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, kulture, sporta, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine i lokalne samouprave, kao i Odluku o saradnji Opštine Sremski Karlovci sa Opštinom Prnjavor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, u oblasti ekonomije, trgovine, kulture, sporta i turizma.

Pored toga, doneta je i Odluka o saradnji Opštine Lebane sa Opštinom Krivogaštani u Severnoj Makedoniji u oblastima privrede, obrazovanja, sporta, kulture, ekologije, informacionih tehnologija, turizma, kao i uspostavljanja prekogranične saradnje po projektima evropskih fondova.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti