U Vranju u planu izgradnja kotlarnice na drvenu masu i komprimovani gas

Foto-ilustracija: Pixabay

U Vranju je u planu izgradnja kotlarnice na drvenu masu i komprimovani gas sa pratećim sadržajem kao deo buduće toplane u Vranju. Urbanistički projekat, čiji je investitor Grad nalazi se na javnoj prezentaciji do 25. aprila.

Kako se navodi u urbanističkom projektu, izgradnja objekta ima za cilj smanjenje potrošnje fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije.

Predmetna parcela ima površinu od 2.138 m2, a na parceli se nalaze objketi predviđeni za uklanjanje.

Objekat je namenjen za kombinovanu toplovodnu kotlarnicu na biomasu (drvenu sečku) i komprimovani prirodni gas (KPG ili CNG) sa ciljem proizvodnje toplotne energije koja bi se koristila za podmirivanje potreba za toplotnom energijom potrošača (osnovne škole, vrtića i zgrada snage bezbednosti, a kasnije i šireg okruženja), koja je neophodna u toku grejne sezone.

Kako se dalje navodi u urbanističkoj dokumentaciji, pored izgradnje kombinovane kotlarnice, predviđa se i postavljenje sistema distribucije toplotne energije (toplovoda) radi isporuke toplotne energije. Toplovod se obrađuje posebnim projektom.

Pročitajte još:

Predviđena je izgradnja kotlarnice koju čini prostorija kotla na biomasu sa pripadajućim skladištima za biomasu sa pokretnim podom i nepokretnim delom poda i inslacijama. Takođe, projektom je predviđena izgradnja prostorije gasne platforme sa bocama sa gasom, i kotlarnice u metalnom kontejneru. Objekat kotlarnice je spratnosti P, maksimalne dužine 29,12 m i maksismalne širine 12,65 m. Bruto površina objekta je 297 m2.

U okviru kotlarnice su prostorija kotlarnice sa kotlom na drvnu sečku i pratećom opremom, skladište drvne sečke sa pripadajućom prostorijom hidraulike, prostorija sa kotlom na komprimovani gas i sanitarni čvor. Dnevno skladište sečke ima pokretan pod i odvojeno je od ostatka objekta AB zidom. Prostor skladišta je zatvorenog tipa. Do skladišta se pristupa preko manipulativnog platoa u zoni ispod nadstrešnice. U zidu je otvor kroz koji se sečka iz dnevnog skladišta prebacuje u sistem transporta sečke ka kotlovima.

Prostoriji hidraulike se pristupa sa spoljne strane i nije dozvoljen ulaz neovlašćenim licima. Pregrada između hidraulike i prostorije kotlarnice je od armiranog-betona i ima otvor kroz koji prolazi transporter. Prostorija kotlarnice sa kotlom na biomasu je posebna funkcionalna celina, a povezana je sa prostorijom kotlarnice na komprimovani gas.

Projektom je predviđena ugradnja kotla na gas nominalne toplotne snage 2000kW. Za potrebe kotlova planirana je izgradnja novoprojektovanog gasnog priključnog voda, predviđenog za podzemnu ugradnju do merno regulacione stanice i razvoda unutrašnje gasne instalacije od čeličnih bešavnih cevi. Predviđeno je da transportno vozilo sečku kipuje direktno u skladište.

Pristup lokaciji omogućen je iz ulice Proleterskih brigada koja je dvosmerna. Moguća je fazna izgradnja objekata u okviru kompleksa.

Izvor: eKapija

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti