Vlada obrazovala međuresornu radnu grupu za ostvarivanje ciljeva Zelene agende

Foto: Vlada Republike Srbije

Vlada Republike Srbije donela je dopunjenu odluku o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji su bitni za stanovništvo. Ovom odlukom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na predlog Komisije, odobrava se preraspodela nerealizovane količine ulja po izdatim dozvolama za maj, a nakon dostavljenog izveštaja Uprave carina o izvozu.

Odluku su doneli kako bi se omogućila realizacija zaključenih ugovora, uzimajući u obzir da se izvoz iz logističkih razloga odvija otežano. Kako su ovi proizvodi i prvobitno bili namenjeni za izvoz, ova odluka ne može da utiče na snabdevanje domaćeg tržište.

Članovi Vlade doneli su odluku da se obrazuje Međuresorna radna grupa za reformu javnih finansija kako bi se ostvarili ciljevi Zelene agende, s obzirom na to da je Srbija, ali i druge zemlje, suočena sa sve većim izazovima koji su prouzrokovani zagađanjem i klimatskim promenama.

Radna grupa će se baviti razmatranjem ključnih instrumenata i budžetskih rashoda za proširenje polja primene javnih politika, sa ciljem da se ostvari ,,zeleni i efikasni razvoj’’. Pored toga, analiziraće i mogućnosti za korišćenje tehničke podrške koju nude bilateralni i multilateralni razvojni partneri.

Takođe, na sednici je data saglasnost na na Program „Razvoj“ – zeleni program saradnje nauke i privrede, koji predstavlja jedan od programa koji su od javnog interesa za Republiku Srbiju. Program će se realizovati kroz naučno-istraživačke projekte, a za cilj će imati praktičnu podršku saradnji nauke i privrednog sektora, koja je zasnovana na korišćenju raspoloživih naučnih potencijala i finansiranju istraživačnih projekata, ali i primenu njihovih rezultata na dalji razvoj društva i privrede.

Ova podrška će imati značajnu ulogu kada je reč o rešavanju vitalnih problema društva i uvođenju mladih istraživača u naučno-istraživačni rad, a takođe i u jačanju profesionalnih kapaciteta naučno-istraživačkih ustanova i stvaranju novih projektnih timova. Podrška će se pružiti i održivom razvoju i podizanju nivoa kvaliteta životne sredine, tako što će se rešavati problem koji uzrokuju neželjene klimatske promene, zagađenje životne sredine, zatim gubitak biodiverziteta i neodrživo korišćenje prirodnih resursa.

Na sednici je usvojem i Program ,,Prizma’’ Fonda za nauku Republike Srbije, kao još jedan program od javnog interesa. Njime se određuju uslovi raspisivanja i postupak sprovođenja javnog poziva za naučno-istraživačke projekte iz različitih oblasti.

Definisan je način prijavljivanja predloga projekata, uslovi koje moraju da zadovolje učesnici projekata, dozvoljeni troškovi, postupak i kriterijumi evaluacije predloga, postupak praćenja realizacije projekata i ocenjivanja njihovih rezultata, kao i uslovi finansiranja.

Foto: Vlada Republike Srbije

Potrebno je da se prijavljeni projekti zasnivaju na izvrsnim idejama koje će u budućnosti moći da imaju značajan uticaj na razvoj nauke, istraživanja, privrede i društva u celini, razvoju istraživanja od strateškog značaja za poljoprivredu, proizvodnju hrane i zaštitu životne sredine, eksperimentalnih, praktičnih i kliničkih istraživanja, društvenih i humanističkih nauka u Srbiji i podizanju nivoa nauke u veštačkoj inteligenciji.

Vlada je obrazovala i Komisiju za regulatorni okvir unapređenja zapošljavanja Roma u javnom sektoru, koja će se baviti jednim od ključnih pitanja demokratskog razvoja Srbije, a to je pitanje obrazovanja i poboljšanja socijalnog i ekonomskog položaja ove manjine, zato što je prepoznata kao ranjiva i teže zapošljiva grupa stanovništa.

Na sednici je usvojen i Strategijski master plan razvoja turizma Beograda za područje arheološkog nalazišta Belo brdo, Vinča. Izrada plana jedan je od koraka u ostvarenju cilja da arheološko nalazište Belo brdo u Vinči postane dobro uređeni arheološki park s različitim namenskim sadržajima u cilju prezentovanja arheološkog nasleđa i obezbeđenja uslova u kojima će svi učesnici, istraživači, kustosi, stručnjaci u zaštiti, lokalna zajednica i posetioci, učestvovati ravnopravno i usaglašeno.

Ovakva dobro organizovana specijalizovana turistička destinacija arheološkog turizma omogućiće posetiocima da sagledaju i razumeju život ljudi u doba neolita, a istraživačima da primenjuju i razvijaju savremene tehnologije u istraživanju ovog višeslojnog praistorijskog staništa koje bez prekida traje gotovo čitav milenijum.

Vlada je na predlog Ministarstva kulture i informisanja  donela odluku da se za spomenik culture proglase crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Drenovcu, Svete Trojice u Brdarici i Svetog velikomučenika Georgija u Mačvanskom Pričinoviću, imajući u vidu njihov kulturno-istorijski značaj.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti