Veći broj domaćinstava u Srbiji ostvarivaće pravo na umanjenje računa za struju i gas

Prema novim uslovima, pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas ostvarivaće i domaćinstva koja to pravo nisu imala do sada, najavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, nakon što je usvojen Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Foto-ilustracija: Pixabay

Ovim pravilnikom usklađeni su iznosi ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci. Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u periodu oktobar 2019. godine – mart 2020. godine iznosio je 101.9 (rast 1,9 odsto).

Usklađeni iznosi sada iznose:

1) do 14.848,60 dinara za domaćinstva sa jednim članom;
2) do 21.619,25 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;
3) do 28.385,45 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;
4) do 35.696,30 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Inače, dva puta godišnje pravilnikom se usklađuju ova mesečna primanja tako će od sada, domaćinstva sa većim primanjima moći da ostvare pravo na umanjenje računa.

Do sada je tu mogućnost ikoristilo oko 75.000 domaćinstava, a Antić je objasnio da umanjenje mesečnih računa za ova domaćinstva, u zavisnosti od broja članova, može da bude između 120 – 250 kWh mesečno ili do 35 – 75 metara kubnih gasa.

Takođe, pravo na ove subvencije mogu da ostvare i primaoci novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka. Pravo energetski ugroženog kupca može se ostvariti po podnetom zahtevu organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite, u mestu prebivališta ili boravišta.

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti