Veče zelene nauke – Otvaranje dva nova programa Fonda za nauku RS

Foto: Fond za nauku RS

U Botaničkoj bašti „Jevremovac” Fond za nauku Republike Srbije je organizovao događaj povodom otvaranja dva nova programa kroz koje će se finansirati novi naučnoistraživački projekti u Republici Srbiji.

„Zeleni program saradnje nauke i privrede” će pružiti podršku našim istraživačima da sprovedu primenjena istraživanja koja će doprineti smanjenju zagađenja životne sredine. Ovaj program je u skladu sa strategijom Evropske unije „Put do zdrave planete“, kao i sa relevantnim nacionalnim strategijama razvoja nauke i tehnologije. „Zeleni program“ je usmeren ka održivom razvoju, podizanju kvaliteta životne sredine kroz smanjenje zagađenja prirodnih resursa, naših voda, zemljišta, vazduha, kao i celog ekosistema. Ukupan budžet programa je 3,5 miliona evra, a sredstva su izdvojena iz budžeta Republike Srbije.

Drugi program koji se otvara, Program „PRIZMA”, će se realizovati kroz šest potprograma posvećenih različitim istraživačkim oblastima: prirodne nauke i matematika, tehničko-tehnološke nauke, medicinske nauke,  društveno-humanističke nauke, kao i oblasti koje predstavljaju nacionalne prioritete – biotehnologija i veštačka inteligencija. Budžet Programa „PRIZMA“ iznosi 25 miliona evra. Sredstava su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, IPA fondova Evropske unije i kroz „SAIGE” Projekat Svetske banke.

Dr Milica Đurić – Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku Republike Srbije je istakla da je Fond za nauku mlada institucija, koja postoji nešto više od tri godine i da je za to vreme otvoreno osam programa kroz koji se finansiraju projekti naših naučnika.

„Fond za nauku će kroz nove programe, za koje je izdvojeno 28,5 miliona evra, obezbediti sredstva naučnicima da pomeraju granice saznanja i razvijaju nova rešenja. Sredstva su namenjena za ulaganje u rad istraživača, opremu i potrošni materijal, međunarodnu saradnju, objavljivanje i promociju rezultata, kao i druge aktivnosti koje su neophodne za razvoj nauke i istraživanja. Javni pozivi za ove programe trajaće do sredine septembra, a na njih mogu da konkurišu sve akreditovane naučnoistraživačke organizacije”.

Poseban deo događaja Fonda za nauku je bio posvećen predstavljanju talentovanih mladih naučnika koji rukovode važnim projektima iz oblasti ekologije, zelenih tehnologija i zaštite životne sredine, u okviru Programa PROMIS.

Dr Đurić-Jovičić je podsetila da je veoma važno što je pažnja usmerena i ka mladim naučnicima čiji projekti će doprineti poboljšavanju uslova života svih nas.

„U okviru PROMIS programa, koji se bliži kraju realizacije, odabrano je ukupno 59 projekata mladih doktora nauka. Od toga, čak 13 ovde prikazanih projekata bazira svoja istraživanja na ekološkim temama poput povećanja energetske efikasnosti u industriji električnih automobila, otklanjanja posledica uticaja plastičnog otpada u rekama, uticaja toksičnih plastičnih materijala na plodnost žena, očuvanja domaćih vrsta medonosnih pčela, smanjenja štetnih emisija SO2 gasova, i slično. Posebno smo ponosni na činjenicu da su naučnici u okviru ovog programa objavili preko 340 publikacija, od čega 77 iz najviše kategorije naučnih časopisa“, naglasila je Đurić-Jovičić.

Emanuele Žofre, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji,  istakao je da ulaganje u nauku i istraživanje u Srbiji ne predstavlja trošak, već investiciju, od koje će korist imati ne samo naučna zajednica, već i celo društvo, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou.

Nikola Pontara, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji, naglasio je da je cilj ulaganja u nauku ostvarivanje rezultata koji će imati praktičnu primenu u poboljšavanju kvaliteta života svih građana, i da nauka ima veoma značajnu ulogu u ispunjenju jednog od strateških ciljeva Srbije – zelenoj privredi.

Foto: Fond za nauku RS

„Kroz Fond za nauku, kao i kroz druge institucije, Republika Srbija obezbeđuje kvalitet i izvrsnost istraživačkog rada naših naučnika, i u domaćim i u evropskim i svetskim okvirima, pomažući im da dostignu najviše međunarodne standarde. Vlada Republike Srbije je u poslednjih nekoliko godina uložila 60 miliona evra u naučnu infrastrukturu. Pored institucionalnog finansiranja kojim se obezbeđuje kontinuirani rad naučnika u Srbiji, država je izdvojila sredstva za izgradnju naučno-tehnoloških parkova, izgradnju novih zgrada fakulteta, modernizaciju laboratorija i istraživački rad mladih naučnika. “, istakla je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Marijana Dukić-Mijatović.

Događaju Fonda za nauku Republike Srbije su prisustvovali ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žofre, direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Marijana Dukić-Mijatović, državni sekretari i pomoćnici ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici stranih ambasada, predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti, rektori univerziteta, dekani i direktori naučno-istraživačkih organizacija, predstavnici naučne zajednice, privrede i medija.

Izvor: Fond za nauku RS

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti