Vazduh u Beogradu u “crvenoj” zoni, zabeležen visok nivo otrovnih čestica

Od jutros je kvalitet vazduha u Beogradu veoma loš, prema podacima sajta AQI nivo otrovnih čestica PM 2.5 u vazduhu, trenutno je 161.

Prema podacima, ovaj nivo PM čestica u vazduhu je nezdrav, a preporuka je da deca i odrasli sa respiratornim oboljenjima izbegavaju duže napore na otvorenom. Ko je u mogućnosti danas bi trebalo da ostane kod kuće i nije poželjno otvarati prozore i voziti bicikl.

Da nije ništa bolja situacija ni širom Srbije, pokazuju podaci da je vazduh nezdrav i u Čačku, Nišu, Novom Sadu, Smederevu.

PM čestice predstavljaju prašinu manju od 10 mikrona, mešavinu čvrstih čestica dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije.

Uz PM10 uvek idu i PM2.5 čestice koje još lakše dospevaju u organizam jer su sitnije, i upravo one sa sobom nose teške metale.

U toku je izrada Plana kvaliteta vazduha za Beogradu, reč je o dokumentu od izuzetnog značaja, budući da je glavni grad suočen sa permanentnim zagađenjem vazduha, da koncentracije zagađujućih materija višestruko premašuju dozvoljene granične vrednosti, da je zagađen vazduh jedna od primarnih pretnji po javno zdravlje stanovništva, koji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, rezultira sa oko 1800 prevremenih smrti građana Beograda i da bi postojeći nivo zagađenja rezultirao u daljem skraćivanju životnog veka stanovnika Beograda – procenjenih preko 75.000 izgubljenih godina života (YLL) za stanovnike Beograda u narednih deset godina.

Plan za kvalitet vazduha donosi se za narednih deset godina, sa presekom u narednih pet godina, a predviđa i kratkoročne i dugoročne mere kada je u pitanju rešavanje problema zagađenja vazduha.

Milica Radičević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti