Usvojen sporazum o smanjenju gasova sa efektom staklene bašte u BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sednici prihvatila Sporazum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine o realizaciji sertifikovanja i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i metodologije za evaluaciju kvaliteta infrastrukture za tehnologiju i energetsku efikasnost obnovljivih izvora energije između Federalnog ministarstva životne sredine i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) iz Ljubljane.

Cilj sporazuma je doprinos u smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu. Merenje ovakvih gasova i verifikacija sprovedenih merenja su preduslov za upravljanje emisijama, kao i prihvatanje da su ključni za sprovođenje efikasne politike kvalifikacije.

Efekti realizacije planiranih projekata su u skladu s mnogim evropskim direktivama, programom Horizon 2020 i sa međunarodnim konvencijama koje imaju za cilj praćenje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte kroz bolje korišćenje, kao i skladištenje energije, iskorišćenje obnovljivih i alternativnih izvora energije, korišćenje distribuirane proizvodnje, recikliranje energetskih sirovina, zadovoljenje potražnje i izgradnju infrastrukture za kvantitativno praćenje energetske efikasnosti, ali i gubitaka i kvaliteta električne energije u energetskoj mreži.

Dokazana je prednost sertifikovanja gasova sa efektom staklene bašte, odnosno CO2 emisija kroz korišćenje bazne metodologije u procesu merenja, upravljanja, smanjenja emisija i sertifikovanja, kako bi se pomoglo svim organizacijama u identifikaciji i primeni mogućnosti smanjenja korišćenja resursa i konsekventno smanjenju troškova.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti