Uskoro novi elektropunjači na auto-putevima Srbije

Podsticaj širenju voznog parka Srbije vozilima na električni i hibridni pogon kroz državne subvencije treba da prati i razvoj odgovarajuće infrastrukture za punjenje. JP Putevi Srbije su stoga otvorili tender za projektovanje, isporuku, ugradnju i puštanje u rad brzih punjača na našim auto-putevima.

Foto-ilustracija: Pixabay

Predviđena je ugradnja tri brza punjača na dve lokacije: plato bivše naplatne stanice Niš (2 punjača, po jedan u oba smera) i naplatna stanica Beograd (1 punjač). Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 50 miliona dinara bez PDV-a.

Naručilac posla je predvideo korišćenje ovih punjača po principu usputnog punjenja što je pogodno za naplatne stanice, odmorišta na auto-putevima ili benzinske stanice. Minimalna izlazna snaga elektropunjača po napojnom ormanu trebalo bi da bude 160 kW, a maksimalna 175 kW.

Punjači treba da budu opremljeni 4G karticom i vezom sa “Cloud” serverima kako bi se ostvarila veza između punjača i uslužnog softverskog sistema za naplatu punjenja (SaaS platforma). Pored izdavanja računa, platforma treba da omogući vozačima da pronađu slobodan punjač, ali i da unapred rezervišu svoje punjačko mesto.

Putevi Srbije su pozvali ponuđače da prilikom izrade rešenja obrate pažnju da se u budućnosti očekuje postavljanje poluzatvorene pametne nadstrešnice (stajališta) sa integrisanim osvetljenjem i vaj-faj ruterom. Na stajalištu će se instalirati polikristalni fotonaponski paneli.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do ponedeljka 13. aprila 2020. godine do 10.30 časova, a dostavlja se na adresu javnog preduzeća.

Jelena Kozbašić

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti