Uređena javna rasveta u selima opštine Knić

Foto: http://www.knic.rs

Na osnovu Programa održavanja i razvoja Opštinskih i nekategorisanih puteva, javne rasvete i drugih komunalnih i javnih objekata u opštini Knić, ekipe JKP „Komunalac“ izvodile su radove na nekoliko lokacija u opštini.

U Kneževcu je završeno postavljanje armirano-betonskih propusta Φ800, nasipanje kamene drobine, razastiranje i valjanje na putu preko armirano-betosnkih cevi.

Radovi su izvođeni i u Zabojnici gde je odrađeno postavljanje armirano-betonskih propusta Φ300, nasipanje kamene drobine, razastiranje i valjanje na putu preko armirano betosnkih-cevi kao i mašinski iskop odvodnih kanala.

U Barama su postavljene AB cevi F600 i tamponiranje kamenom drobinom preko cevi.

U Čestinu je urađen mašinski iskop odvodnih jarkova sa prevozom zemlje na deponiju u dužini od oko 900 metara, a očišćen je i odron zemlje iz betonskog kanala kod manastira Kamenac i odvoz zemlje na deponiju.
Ekipe JKP „Komunalac“ su završile radove u Kikojevcu gde je urađeno ravnanje stare podloge i iskop odvodnih kanala, podasipanje puta kamenim agregatom, razastiranje kamenog agregata grejderom i valjanje u dužini od oko jednok kilometra.
Takođe je urađen i mašinski iskop odvodnih kanala u dužini od oko 100 metara.

Milisav Pajević

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti