Ugroženo zimovalište sova utina (Asio otus) u Leskovcu

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Prošle nedelje kancelarija Zavoda za zaštitu prirode u Nišu obaveštena je da se na jugu Srbije, u Leskovcu, uništava najveće zimovalište strogo zaštićene vrste sove utine (Asio otus), i to u vreme kada je drveće puno sova, tj. u trenutku kada su sove bile na drvetu.

Sa sadržajem ovog mejla upoznata je i lokalna ekološka inspekcija.

O ovom događaju Zavod je obavestio Republičku inspekciju, Odeljenje za zaštitu biodiverziteta, i zatražio dalje postupanje po predmetu.

Ova vrsta je rasprostranjena u većem delu Evrope, severne i centralne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije i severne Amerike. Sreće se u ruralnim i u urbanim sredinama.

Gnezdi se u otvorenim mozaičim staništima. Ne gradi gnezda sama, već koristi napuštena gnezda krupnijih ptica, najčešće vrsta iz porodice vrana (svraka, siva vrana i gačac).

Hrani se sitnim sisarim (voluharice i miševi), manjim pticama i krupnim insektima. Tokom zimskog perioda populacije iz južnih delova područja rasprostranjenja (areala) vrste ostaju oko mesta gnežđenja, dok se severne populacije pomeraju ka jugu.

Utina zimu provodi u grupama od par do stotinu jedinki zajedno, često u gradovima i selima. Evropska populacija je stabilna.

U Srbiji se gnezdi od 17700 do 25200 parova.

Strogo je zaštićena vrsta i pomenuta je u Prilogu I Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016).

Izvor: ZZPS

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti