Učešće srpske pokrajine na konferenciji o biomasi u Gracu

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovinePokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, gospođa Nataša Pavićević Bajić, prisustvovala je četvrtoj po redu Centralnoevropskoj konferenciji o biomasi (the Central European Biomass Conference). Konferencija je održana u Austriji, u Gracu, od 15. do 18. januara ove godine. Prisustvovalo je više od 1100 gostiju iz 45 zemalja sveta, a organizovali su je Udruženje za biomasu iz Austrije (The Austrian Biomass Association), Štajerska komora za poljoprivredu i šumarstvo (the Styrian Chamber for Agriculture and Forestry) i Bioenergija 2020+ GmbH (BIOENERGY 2020+ GmbH).

Na konferenciji o biomasi govorilo se o proizvodnji toplotne i električne energije iz biomase, o biogasu, korišćenju energije iz biomase u urbanim sredinama, a prvi dan konferencije bio je posvećen peletu i biogasu kao energentima. Osim toga, razgovaralo se i o evropskoj energetskoj politici u Evropi, pri čemu je naglašeno da bi do 2030. godine trebalo da se smanji emisija ugljen dioksida za 40% u odnosu na 1990. godinu. Istaknuto je i da razvoj biomase kao energenta dovodi do razvoja poljoprivrede i stočarstva, ekonomskog razvoja zemlje, otvaranja novih radnih mesta, ali doprinosi i zaštiti životne sredine. Kao pozitivni primeri predstavljene su Nemačka, Austrija i Švedska.

Bilo je reči i o velikom potencijalu biomase u Vojvodini, kao i o tome da ova pokrajina treba da iskoristi iskustva drugih zemalja kako bi na najbolji način povećala proizvodnju ovog energenta, a time ostvarila i privredni razvoj.

S.J.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti