Privodi se kraju izgradnja MHE „Porečje“ u slivu Južne Morave kod Leskovca

MHE PorečjeVodoprivredno preduzeće „Ćuprija“ A.D. odabrani je potencijalni investitor na prvom Javnom pozivu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, za dodelu lokacija za izgradnju malih hidroelektrana. Ovo preduzeće ispitalo je mogućnost izrade i realizacije 5 projekata izgradnje malih hidroelektrana koje se nalaze u Kraljevu (MHE „Dubočica“, MHE „Svetlanovac“), Kruševcu (MHE „Jašice“), Novoj Varoši (MHE „Prisoje“) i Prijepolju (MHE „Mioska“).

Menadžer projekta gospodin Neško Nešković, u razgovoru za Energetski Portal, rekao je da je ovo preduzeće 20. januara predalo dopis Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine o tome šta je završeno od dokumentacije za projekte MHE. Prema njegovim rečima, projektna dokumentacija i generalni projekti za pet malih hidroelektrana su završeni krajem decembra 2013. godine i uskoro će biti dostavljeni Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Planirane instalisane snage ovih malih hidroelektrana su 335kW MHE „Dubočica“, 2075kW MHE „Svetlanovac“, 240kW MHE „Jašice“, 140kW MHE „Prisoje“, i 375kW MHE „Mioska“. Posle dobijanja svih potrebnih dozvola, ovo preduzeće će krenuti u realizaciju ovih projekata.

Inače, vodoprivredno preduzeće „Ćuprija“ A.D. je i drugi odabrani potencijalni investitor za MHE „Velika Ploča“ u Prijepolju, odnosno treći za MHE „Kamenjari“ u Vlasotincu i za MHE „Draževići“ u Novoj Varoši.

Ovo preduzeće je do sada već izgradilo dve MHE na reci Bistrici, „Crkvina“ i „Rečica“, istakao je gospodin Nešković za Energetski Portal i dodao da su trenutno u toku radovi na izgradnji MHE „Porečje“ koja se nalazi na teritoriji opštine Leskovac, u slivu Južne Morave. MHE „Porečje“ će imati snagu 775kW, a planirano je da godišnje proizvede više od 3 miliona kWh električne energije i da radovi na izgradnji ove MHE budu završeni do marta ove godine.

S.J.

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti