Učešće javnosti u izradi Nacrta programa za zaštitu vazduha u Srbiji sa akcionim planom

Foto-ilustracija: Unsplash (Ivan Aleksić)

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom ima za cilj da definiše ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje. Ovaj strateški dokument, koji se izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru projekta IPA 2014 „Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“, pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Pozivamo javnost da da doprinos, tako što će i za ovu fazu izrade Programa, uputi predloge i pitanja do 27. septembra 2021. godine, na adresu PZV-sugestije@eas3.rs. Svi pristigli predlozi će biti uzeti u razmatranje u daljim fazama izrade ovog važnog dokumenta”, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine.

Upitnik možete pogledati ovde.

Zainteresova javnost može da učestvuje u procesu višekriterijumske analize tri scenarija sa dodatnim merama (WAM A, WAM B i WAM C) izrađene za Nacrt programa zaštite vazduha u Republici Srbiji.

Više o ovome pogledajte ovde.

Izvor: EU za tebe

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti