Prva konferencija o izradi Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Foto-ilustracija: Unsplash (Alex Jones)

Prva konferencija povodom Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, koji se trenutno izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru Projekta IPA 2014 „Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“, biće održana 16. aprila 2021. godine.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom definisaće ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje i pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Cilj prve konferencije je predstavljanje preliminarnih nalaza i projekcija i obuhvatiće sledeće prezentacije:

Predstavljanje i trenutni status Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom;

Predstavljanje tipova i rezultata modelovanja zagađujućih materija u vazduhu za Srbiju 2030 (WEM, WAM-A, WAM-B)

– WEM (sa postojećim merama): ovaj tip modelovanja uključuje sve politike i mere koje su već usvojene,
– WAM A (sa dodatnim merama A): ovaj tip modelovanja se odnosi na potpunu primenu svih relevantnih direktiva i propisa EU koji još uvek nisu u potpunosti transponovani i primenjeni,
– WAM B (sa dodatnim merama B): ovo je tip modelovanja intenzivne kontrole. Pored WAM A, ovaj tip modelovanja predviđa uvođenje, u nekim slučajevima, strogih graničnih vrednosti emisija (ELV), kao i nacionalne finansijske i fiskalne politike i mere u ključnim kategorijama izvora emisija.

Rezultati disperzionog modelovanja za Srbiju 2030: uticaj tipova modelovanja WAM A i B na poboljšanje kvaliteta vazduha;

Pripremne aktivnosti za tip modelovanja WAM-C (metodološki pristup)

– WAM C (sa dodatnim merama C): Pored WAM B, ovaj tip modelovanja predviđa dodatne mere koje uglavnom uključuju lokalne specifične mere (kao što su podsticaji, ograničenja i zabrane) sa ciljem da se osigura usklađenost sa graničnim vrednostima koncentracija propisanih Direktivom 2008/50 / EC u vezi sa suspendovanim česticama PM10. Dodatne mere prema tipu modelovanja C biće razvijene nakon procene uticaja tipova modelovanja WAM A i B na poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i preostali identifikovani „hot spots“ i problemi u vezi sa kvalitetom vazduha, kako bi se sve utvrđene dodatne mere uključile u treći WAM C tip modelovanja.

Prijava za učešće na konferenciji, predlozi i preporuke učesnika, kao i dodatna pitanja šalju se na PZV-sugestije@eas3.rs, a dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 064/658 28 78.

Energetski portal

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti